понеделник, 14 октомври 2019 г.

Условия за реклама за местни избори 2019 година

УСЛОВИЯ

за реклама за изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове
на кметства в Република България през 2019 година

 

Възможности за разполагане на рекламата в книжното тяло на вестника:

  • за политическа реклама се предлагат разграфени карета съгласно графична схема.
  • реклама в размер над предложените разграфени карета се приема по договаряне, но в рамките на предоставените за целта страници.
  • минимален размер за реклама – 50 кв.см и кратно на този размер за по-големи площи.

Тарифи

  • първа страница – пълноцветен печат: 2.20 лв./кв.см, до заглавието – 2.40 лв./кв.см
  • вътрешни страници – пълноцветен печат: 1.27 лв./кв.см
  • вътрешни страници – черно-бял печат: 0.80 лв./кв.см

Платени публикации

Допустими са само афиширани платени публикации на цена по тарифата за съответната страница.

Влагане на рекламни материали

Цена за 1 брой вложка: 0.06 лв.

Плащане

Плащането се извършва в срок до 3 дни след заявката и договарянето на рекламната площ и преди съответната публикация– по банков път или в брой.

Технически изисквания

Размер на колоните: 1 колона – 42.5 мм, 2 колони – 89 мм, 3 колони – 135.5 мм,

4 колони 182 мм, 5 колони 228.5 мм, 6 колони 275 мм.

Рекламата се разработва в редакцията и се публикува след одобрение от страна на възложителя или се предоставя в готов вид от възложителя, но в съответствие с техническите изисквания.

Рекламата може да бъде изпратена на e-mail: vestnik@ekip7.bg или на e-mail: reklama@ekip7.bg, или да бъде депозирана и уточнена на място в редакцията.

Срок за депозиране на реклама: до 12.00 часа в деня преди публикацията.

Забележка: всички цени са без ДДС.

Главен редактор: Митко Ханчев