четвъртък, 9 април 2020 г.

За реклама

7200 Разград, ул.“Грънчарска“ 5, ПК 259

тел./факс: 084/661 619, тел.: 084/660 404

e-mail: reklama@ekip7.bg

SG „Експресбанк“ Варна – клон Разград

IBAN: BG37 TTBB 9400 1519 0232 12

SWIFT BIC: TTBBBG22

ПроКредит Банк –  клон Разград

IBAN: BG95 PRCB 9230 1007 0900 29

SWIFT BIC: PRCB BGSF

 

Най-четеният вестник в областта!

Издател: Кооперация „Екип 7“ – Разград

Разпространява се в общините: Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Цар Калоян и Самуил

Тираж – 3800-4200 бр.

Периодичност: понеделник, сряда и петък. Формат – таблоид, 16 страници

РЕКЛАМНА ТАРИФА:
1-ва страница до главата2.40 лв./кв.см
1-ва страница – пълноцветен печат2.20 лв./кв.см
Вътрешни страници – ч/б печат0.80 лв./кв.см
Вътрешни страници – пълноцветен печат1.27 лв./кв.см
10-11-12-13 стр. ч/б печат /каре в малките обяви/0.90 лв./кв.см
16 последна страница – пълноцветен печат1.40 лв./кв.см
ДОБАВКА:

Платена публикация – афиширана…. кв.см + 50%

ВЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Цена на 1 бр.вложка – 6 ст. без ДДС

ОТСТЪПКИ:

За периодика:

Над 10 публикации – 5%

Над 15 публикации – 10%

Над 20 публикации – 20%


За площ:

От 200 до 400 кв.см – 3%

От 450 до 945 кв.см – 5%

Над 1000 кв.см – 7%

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМА

Размер на колоните:

1 колона 42,5 мм

2 колони 89 мм

3 колони 135,5 мм

4 колони 182 мм

5 колони 228,5 мм

6 колони 275 мм

Рекламата може да бъде изпратена на e-mail: reklama@ekip7.bg или в писмен вид в редакцията на вестник „Екип 7“ най-късно до обяд в деня преди публикацията.

ЗАБЕЛЕЖКА: цените са без ДДС

Цените са в сила от 01.02.2014 г.