събота, 5 декември 2020 г.

Планова профилактика „Електроразпределение Север“ АД

7 декември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 07.12.2020 – 18.12.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Ножарево, с. Владимировци, с. Богданци, с. Кара Михал, с. Голяма вода с. Пчелина, с. Здравец, с. Хърсово и чужди съоръжения: ТП “ПС Владимировци”,ТП “Мелница Владимировци”, ТП “ПС Здравец”, ТП “Земеделска кооперация Владимировци”, ТП “Вивател Владимировци”. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

В периода 07.12.2020 – 18.12.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Голям Поровец, с. Лудогорци, с. Бърдоква, с. Старо селище, с. Йонково и чужди съоръжения: ТП “ПС ВиК”, ТП “Глобул”, ТП “Виваком”, ТП “Земеделска кооперация Лудогорци”, ТП “Земеделска кооперация Йонково”. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

30 ноември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 30.11.2020 – 11.12.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Завет. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

В периода 03.12.2020 – 04.12.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Брестовене, с. Острово, с. Медовене, Разсадник Кубрат, ПС “Водоснабдяване Дунав” и базови станции на мобилните оператори и интернет доставчици.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

27 ноември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 30.11.2020 – 04.12.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Цар Калоян, с.Осенец, с.Балкански, с.Езерче, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

25 ноември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 08.12.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград в района на Западна промишлена зона.

На 03.12.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Голям извор: Мандра Църквино, Радиовъзел, ПС “Водоснабдяване Лудня”, ПС “Хърсово”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Недоклан, с. Ясеновец, с. Самуил, местност Лозя Разград.

На 26.11.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Сеново: ПС “Каолин”, част от гр. Сеново.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Раковски, гр. Сеново, гр. Глоджево, с. Равно, с. Каменово, с. Кривня и всички ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

23 ноември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 24.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ., ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Прелез и с. Веселец.

На 23.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – улиците: “Владая”, “Чавдар войвода” и част от “Родопи”.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

18 ноември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 27.11.2020 – 03.12.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Липник. Прекъсванията ще бъдат в делнични дни.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с. Брестовене, с. Побит камък, с. Острово; “Разсадник” – Кубрат, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ТП “Марвас”, ПС “Питейна вода”; ПС на ВиК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

В периода 24.11.2020 – 27.11.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Киченица и ТП “Марвас”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с. Брестовене, с. Побит камък, с. Острово; “Разсадник” Кубрат, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ПС “Питейна вода”; ПС на ВИК, “ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

На 23.11.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Просторно, с. Топчии, с. Побит камък и ТП “Марвас”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Медовене, с. Брестовене, с. Острово; “Разсадник” Кубрат, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ПС “Питейна вода”; ПС на ВиК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

16 ноември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 23.11.2020 – 04.12.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Голям Поровец, с. Лудогорци, с. Бърдоква, с. Старо селище и с. Йонково; ТП “ПС ВИК”, ТП “Глобул”, ТП “Виваком”, ТП “Земеделска кооперация Лудогорци” и ТП “Земеделска кооперация Йонково”. Прекъсванията ще бъдат в делнични дни на посочения период.

„Електроразпределение Север АД“, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

13 ноември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 24.11.2020 – 25.11.2020 г., от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на селата: Ушинци, Радинград, Желязковец, Самуил, Богомилци, Хума, Бели Лом, Веселина, Гороцвет, ТКЗС в с. Гороцвет, Студенец, Ловско, Крояч, част от гр. Лозница, Каменар, Пороище, Асфалтова база Пороище, Боаза Пороище, Метан станция, Язовир „Бели Лом“.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

11 ноември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 16.11.2020 – 20.11.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топчии.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с. Брестовене, Разсадник-Кубрат, с. Побит камък, с. Острово, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ТП “Марвас” и ПС “Питейна вода”, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

В периода 12.11.2020 – 13.11.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Глоджево, част от гр.Сеново, гара Сеново, ТП “Липака”, с. Равно и с. Каменово, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

9 ноември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 09.11.2020 – 27.11.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Иван Шишманово. Изключванията ще бъдат в делнични дни на посочения период.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Свещари, с. Вазово, с. Райнино; ТП “СУК-1”, ТП “СУК-2”, ТП “СУК-3”, ТП “СУК-4”, ТП “СУК-5”, ТП “Фаянс-3”, ТП “Земеделска кооперация Вазово”, ТП “Земеделска кооперация Райнино” и ПС “ВиК Райнино”.

На 19.11.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ловско – улиците: “Назъм Хикмет”, “Чавдарци”, “А. Константинов”, “А. Кънчев”, “Околовръстна”, “Цар Борис” /”Д. Стефанов”/, “Владая”, “Хан Крум” /”Баба Парашкева”/, “Христо Смиренски”, “Пробуда” и “Стара планина”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Крояч, с. Ловско, с. Гороцвет и ТП “ЕСПУ” гр. Лозница.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

6 ноември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 09.11.2020 – 12.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Прелез- улиците: “Стара планина”, “Чавдар”, “Миньор” и част от “Лудогорие”.

В периода 11.11.2020 – 20.11.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Езерче- ТП -3; улиците: “Абритус”, “Хъшове”, “Преспа”, “Шейново”, “Плиска”, Дъбрава”, “Д.Дебелянов”, “Камчия”, “Драва”, “Етър”, “Преслав”, “Царевец”, “Рожен”, “Космос”, “И. Рилски”, “П. Берон”, “Чапаев”, “Цар Калоян”, “Щит” и “Брегалница”.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

4 ноември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 06.11.2020 г., от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП “Ерма”, блокове: 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 13:30 ч. в районите на гр. Разград – северно от река Бели Лом.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

2 ноември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград, уведомява своите клиенти, че:

В периода 24.11.2020 – 27.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Завет.

В периода 19.11.2020 – 23.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Острово. Прекъсването ще се състои в делничните дни.

На 19.11.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Исперих – улиците: “Б. Савов”, “Хаджи Димитър”, “Цар Освободител”, “З. Стоянов”, “Ив. Кръстев”, “Л. Каравелов”, “А. Кънчев”, “А. Страшимиров”, “Д. Михайлов”; ТП “ПС Юг”, ТП “Адонис”, “ТП “Зърнени”, ТП “В. Тинчев”, ТП “Хладилник”, ТП “Петрол”, ТП “ОКС” и ТП “Айваз”.

В периода 16.11.2020 – 18.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на с. Веселец.

На 17.11.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Старо селище, с. Йонково и част от с. Лудогорци; ТП “Глобул” ТП “Виваком” и ТП “Земеделска кооперация Йонково”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Голям Поровец, с. Бърдоква и част от с. Лудогорци.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград, се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

30 октомври, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 12.11.2020 – 13.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Завет.

На 12.11.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Голям Поровец, с. Лудогорци, с. Бърдоква, с. Старо селище, с. Йонково; ТП “ПС ВИК”, ТП “Глобул”, ТП “Виваком”, ТП “Земеделска кооперация Лудогорци” и ТП “Земеделска кооперация Йонково”.

В периода 09.11.2020 – 11.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Сушево.

На 10.11.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ножарево, с. Владимировци, ТП “Земеделска кооперация Владимировци”, ТП “Вивател Владимировци”, ТП ” Водоснабдяване Владимировци”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Богданци, с. Кара Михал, с. Голяма вода, с. Пчелина, с. Здравец, с. Хърсово.

В периода 05.11.2020 – 06.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Прелез.

В периода 02.11.2020 – 04.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергияе, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Брестовене.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

28 октомври, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 12.11.2020 – 13.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Завет.

На 12.11.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Голям Поровец, с. Лудогорци, с. Бърдоква, с. Старо селище, с. Йонково; ТП “ПС ВИК”, ТП “Глобул”, ТП “Виваком”, ТП “Земеделска кооперация Лудогорци” и ТП “Земеделска кооперация Йонково”.

В периода 09.11.2020 – 11.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Сушево.

На 10.11.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ножарево, с. Владимировци, ТП “Земеделска кооперация Владимировци”, ТП “Вивател Владимировци”, ТП ” Водоснабдяване Владимировци”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Богданци, с. Кара Михал, с. Голяма вода, с. Пчелина, с. Здравец, с. Хърсово.

В периода 05.11.2020 – 06.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Прелез.

В периода 02.11.2020 – 04.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергияе, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Брестовене.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

28 октомври, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 26.10.2020 – 13.11.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Брестовене – улиците: “Арда”, “Искър”, “Осъм”, “Дон”, “Драва”, “Волга”, “Тунджа”, “Рила”, “Бели Лом”, “Дунав”, “Милин камък”, “Преслав”, “Струма” и “Янтра”. Изключванията ще бъдат в делнични дни.

В периода 05.11.2020 – 06.11.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Глоджево; част от гр. Сеново: гара Сеново, ТП “Липака”; с. Равно; с. Каменово, ПС “Водоснабдяване” ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надя а на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

21 октомври, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 16.11.2020 – 20.11.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Просторно.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с. Брестовене, Разсадник – Кубрат, с. Побит камък, с. Острово; ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ТП “Марвас” и ПС “Питейна вода”; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращ се на територията на посочените селища.

В периода 30.10.2020 – 13.11.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топчии. Изключванията ще бъдат в делнични дни.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с. Брестовене, Разсадник – Кубрат, с. Побит камък, с. Острово; ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ТП “Марвас”, ПС “Питейна вода”; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

На 29.10.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Цар Калоян, ТП-6; улиците: “Хр. Ботев”, “Г. Бенковски”, “Ст. Караджа”, “Баба Тонка”, “В. Левски”, “Отец Паисий”, “Иван Рилски”, “Таньо Войвода”, “Хаджи Димитър” и “Г. Мамарчев”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Цар Калоян, с. Сваленик и с. Костанденец.

На 21.10.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: част от с. Сушево, ТКЗС с. Сушево и Птицеферма с. Сушево.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Савин, с. Севар и с. Сушево.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

16 октомври, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 31.10.2020 г., от 08:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП „Винпром“, ТП „ДАП-2“, ТП „Булмасо“, ТП „Агросервиз“, ТП „Булкоп“, ТП „Персей“, ТП „Консервна“, ТП „Родопа“, ТП „Пароцентрала“, ТП „Сердика“, ТП „Прогрес“, ТП „МИР“, ТП „Хлебозавод“ и всички фирми захранвани от тях.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 16:00 ч. в районите на гр. Разград – Западна промишлена зона и северната част от р.Бели Лом.
В периода 15.10.2020 – 30.10.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Иван Шишманово. Изключванията ще бъдат в делничните дни на посочения период.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 07:30 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Свещари, с. Вазово, с. Райнино; ТП „СУК-1“, ТП „СУК-2“; ТП „СУК-3“, ТП „СУК-4“, ТП „СУК-5“, ТП „Фаянс“, ТП „Земеделска кооперация Вазово“, ТП „Земеделска кооперация Райнино“ и ПС „ВИК Райнино“.
В периода 22.10.2020 – 30.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Просторно. Изключванията ще бъдат в делнични дни на посочения период..
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с. Брестовене, Разсадник – Кубрат, с. Побит камък, с. Острово, ВТП „Военни“, ТП „Циментов силоз“, ТП „Марвас“, ПС „Питейна вода“; ПС н ВиК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

14 октомври, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 28.10.2020 – 29.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ушинци – улиците: “Рила”, “Родопи”, “Бачо Киро”, “Крали Марко”, “Захари Стоянов” и “Баба Тонка”.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

9 октомври, 2020 г.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 22.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сейдол, с. Манастирско, с. Синя вода, Мобилни клетки на операторите, ТП 1 „Синя вода „, ТП 2 „Синя вода „, ТП 3 „Синя вода“, ТП 2 „Сейдол“, ТП 3 „Сейдол“, ТП 4 „Сейдол“, ТП 1 „Манастирско“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Разград: фирма „Гранекс“, складове „Холидей“ ЕООД, с. Градина, с. Островче, с. Трапище, с. Тръбач, с. Чудомир.
На 21.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сейдол, с. Тръбач, с. Трапище, с. Чудомир, ТП 2 „Тръбач“, ТП 2 „Чудомир“, ТП 3 „Трапище“, ТП 1 „Сейдол“, ТП 1 „Трапище“, ТП 1 „Тръбач“, ТП 1 „Чудомир“, ТП 2 „Трапище“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Разград: фирма „Гранекс“, складове „Холидей“ ЕООД, с. Градина, с. Островче, с. Манастирско, с. Синя вод а.
В периода 12.10.2020 – 16.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Лозница, улиците: „Гоце Делчев“, №1-12, „Еделвайс“, № 1-12, ул. „Здравец“, № 4, 6, 8, „Пенчо Кубадински“, № 49-53А, ТП „Краварник“, ТП „Сушилня“, ТПК „Родина“, ТП „Хладилник“, ТП 16 „Зора“, ТП 1 „ТКЗС“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Лозница.
В периода 12.10.2020 – 19.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ушинци, улиците: „В. Левски“, „А. Кънчев“, „Бузлуджа“, „Стоян Иванов“, „Захари Стоянов“, „Стефан Караджа“, „Панайот Хитов“, „Хаджи Димитър“, „Панайот Волов“, „Пирин“, „Витоша“, „Н. Вапцаров“, „П. Яворов“, „Марица“, „Цар Симеон“, „Бачо Киро“, „Баба Тонка“, „Здравец“. Изключванията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

7 октомври, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 07.10.2020 – 30.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сейдол: част от с. Сейдол, ТП 2, ТП 3, ТП 4. Изключванията ще бъдат в делничните дни за посочения период.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Градинка, с. Островче, с. Манастирско, с. Синя вода, с. Трапище, с. Тръбач, с. Чудомир, гр. Разград – Източна промишлена зона, „Гранекс“,“ГУСВ“.
На 19.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Лозница: ТП 9, Пароцентрала Лозница, улиците: „Гео Милев“, „Елин Пелин“, „Йордан Йовков“, „П. Яворов“ № 17, „Яне Сандански“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Лозница.
В периода 07.10.2020 – 09.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Лозница: ТП „Краварник“, ТП „Сушилня“, ТПК „Родина“, ТП „Хладилник“, ТП 16 „Зора“, ТП 1 „ТКЗС“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Лозница.
На 21.10.2020 г., от 09:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат, улиците: „Добруджа“, „Васил Левски“, „Пирин“, „Волга“, „Странджа“, „Дунав“.
На 20.10.2020 г., от 12:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Кубрат, кв. „Дряново“, фирмите: „Мегапласт груп“, „Технокардан“, Зърнобази Кубрат.
На 20.10.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Медовене, с. Брестовене, с. Острово, Разсадник Кубрат.
На 19.10.2020 г., от 09:00 ч. до 12:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Задруга, с. Точилари, с. Бисерци, с. Тертер, с. Мъдрево, ДОМ за стари хора.
На 19.10.2020 г., от 12:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Савин, с. Севар, с. Сушево.
В периода 14.10.2020 – 16.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Кубрат.
На 16.10.2020 г., от 12:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Горичево, с. Божурово, с. Звънарци, с. Юпер, с. Сеслав, с. Черешово.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите
на тел. 0700 1 61 61

2 октомври, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 05.10.2020 – 15.10.2020 г., от 07:30 ч. до 18:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Ножарево, с. Владимировци, с. Здравец, с. Пчелина, с. Богданци, с. Кара Михал, с. Голяма вода и с. Хърсово; ТП “Земеделска кооперация Владимировци”; ТП “Вивател Владимировци”; ТП “Мелница Владимировци”, ТП “ПС Здравец”, ТП “ПС Владимировци”, ТП “Дълбок сондаж”, ТП “ПС Голяма вода”, ТП “ПС Фаика” и ТП “ПС ВиК”.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

30 септември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 14.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Исперих – улиците „Беласица“, „Странджа“, „Д. Чинтулов“, „П. Банков, „Дунав“, „Места“, „Ропотамо“, „Янтра“, „Вит“, „Панега“, „Тополница“, „Осъм“, „Дибрица“ и „Ропотамо“; Районен съд, Кметство; част от улиците „Лом“, „6-ти септември“, „Арда“, „Ю. Гагарин“, „Ахинора“, „В. Тинчев“ и „Хр. Ботев“; ТП „САС“, ТП „Сердика“, ТП „Леярна“, ТП „Строителна“, ТП „Оранжерия“, ТП „Болница“, ТП „ЗРЧ“, ТП „Добруджа“ и ТП „Багри“.
На 13.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Китанчево, с. Тодорово, гр. Исперих, улиците: „Панега“, „Вит“, част от „Арда“, чужди съоръжения: ТП „БТ Китанчево“, ТП „Телове Тодорово“, ТП „Земеделска кооперация Тодорово“, ТП „Стопански двор Исперих“.
На 16.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Лозница – улиците „Дунав“; „Я. Сандански“; „П. Яворов“; „Искър“; „П. Кубадински“ 6, 7, 8, 10; „Й. Йовков“; „В. Левски“; „Камчия“; „Ив. Хараланов“; „Янтра“; „Ив. Вазов“; „Ст. Караджа“; „П. Волов“; „Л. Каравелов“; „Хр. Ботев“; „Х. Димитър“; „Преслав“; „Г. С. Раковски“; „Бели Лом“; „Витоша“; „Гео Милев“; „Г. Бенковски“; „Дружба“ 4, 6, 7, 9,; „Елин Пелин“; „Ил. Йовчев“; „Марица“; „Преслав“; „Рила“; „Хр. Ковачев“; част от улиците „Освобождение“ и „Стара планина“; жк „Н. Кючуков“ и Детска градина.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Лозница.
На 15.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: фирма „Обитех“, „ЗОЕКС България“ ЕООД, Тягова подстанция БДЖ – Г. Оряховица, Птицекланица, захранвана от извод „Старт“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Разград: ПС „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори.
На 15.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Лозница – улиците: „А. Стамболийски“, „Асен и Петър“, „Братя Миладинови“, „Г. Делчев“, „Даскал Пенчо“, „Д. Дебелянов“, „Добрич“, „Дружба“, „Еделвайс“, „Ивайло“, „Здравец“, „Ив. Вазов“, „П. Кубадински“, „Пирин“, „Родопи“, „Сакар“ „Струма“, „Тича“, „Тунджа“, „Хан Аспарух“, „Хан Крум“, „Хан Кубрат“, „Цар Шишман“; част от жк „Н. Кючуков“; част от улиците „Освобождение“, „Н. Вапцаров“ и „Стара планина“; Района на бившия Стопански двор, ТПK „Родина“, „Хладилна база“, и СОУ „Христо Ботев“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Лозница.
На 14.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Стражец, Гарова промишлена зона, Птицекланица, Трафопостове: „АБЦ 1“, „АБЦ 2“, „Вулпен“, „Отпадъци“, „Апимел“, „Кр. Илиев“, „ОПСО“, „ЗАБ база“, „Метален цех“, „Зърнени храни“, „Складова база“, „Агробул“, „Икомет“, „Керамично училище“, „Биосмески“, „Силоз“, „Сорови“ жп Гара Разград, Гара 1 и 2, „Инокс“, ПС „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори.
На 14.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – жк „Орел“, блокове: 13, 14, 15, 21, 22; 3, вх. Д, Е, Ж, З, И.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на жк „Орел“.
На 13.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: ТП „Осеменителна“, ТП „Водострой“, ТП „Полимекс“, Градска пречиствателна станция, Пречиствателна станция „Биовет“, Пречиствателна „Пеницилин“, Дом за стари хора, ТП „Разсадника“, ПС „Гагарин“, местност Пчелина, ТП „Язовира“, ТП „Туристическа база“, ТП „Колиби“, ТП „Горски кът“, Почивна база „Биовет“, МТТ „Шахов кладенец“, с. Благоево, и ПС на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори.
На 13.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – жк „Орел“, блокове: 6, 7, 10, 11, 12.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на жк „Орел“.

28 септември, 2020 г.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 07.10.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Савин, с. Севар, с. Сушево, Птицеферми с. Сушево и с. Брестовене.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите
на тел. 0700 1 61 61

25 септември, 2020 г.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 10.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: Окръжен съд, Поликлиника ДКЦ 1, ул. „Васил Левски“ № 1, хотел „Централ“, Митница, Инспекторат по образование, Областна и общинска администрация, сграда на общински културен център / Новия театър/, Банка „ЦКБ“, Художествена галерия, сграда на бившето кино „Д. Благоев“, магазин „Технорай“, Автоцентър „Пежо“, „Агроцентър Златекс“, ул. „Ивайло“ № 26, бул. „Бели лом“ № 1, 5, 5 А, 14, 40, 3-37; ул. „Иван Вазов“ №16, 21, ул. „Искър“ № 1, 14; ул. „Кирил и Методий“, ул. „Цар Асен“ № 10, бул. „България“ № 1, 4, 16, 18, 20-26, 34; Изчислителен център, бензиностанция „ОМВ“, Общински пазар, НАП, ул. „Марица“ № 2, ул. „Момина чешма“ № 1, 2, ул. „Стефан Караджа“ № 1, 4, ул. „Хан Крум“, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Цар Асен“, ул. „Цар Симеон“ № 2 .

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Разград.

На 08.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Пороище, Асфалтова база Пороище, Боаза Пороище, Метан станция, с. Ушинци, с. Каменар, с. Гороцвет: ТП 2 и ТП „ТКЗС“, с. Бели лом, язовир „Бели лом“, .

На 07.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – „СМК“, „Пътно поддържане“, „Пътконсулт“, Фабрика „Орел“, „Порцелан“, „ДСО“, „Книгоразпространение“, Гаражи на ДТ „А. Страшимиров“; ул. „Червен“, ул. „Дряново“ и ул. „Каварна“.

На 07.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – районите на ТП „Хъш“, ТП „Езеро“, ТП „Исперихски път“; ТП „БКС“ и ТП „Бутални болтове“; Вилна зона Разград; „Северен булевард“ № 1.

На 06.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – улиците: „А. Стамболийски“ 22-66, 27-61; „Б. Йончев“ 1-19; „Добровска“ 31-72; „Д. Сумпаров“ 1-22; „Енос“; „Ивайло“ 2; „Кукуш“; „Н. Пенев“; „Полк. Марков“; „Преспа“; „Хан Тервел“; „Ц. Каракашев“; „Южен булевард“ 2-18; ЖК „Орел“ – блокове: 1, 2, 4, 5, 16; бл.3, вх. А, Б, В, Г; Печатница „Добрев“, ЦДГ „Славейче“, Супермаркет „АБС“ и Кооперативен пазар в ЖК „Орел“.

Временни смущения в електрозахранването са в зможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Разград.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите

на тел. 0700 1 61 61

23 септември, 2020 г.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 23.09.2020 г., от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: ул. “Никола Сукнаров” и част от ул. “Княз Борис”.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

18 септември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 15.10.2020 – 23.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топчии: Прекъсванията ще бъдат в делничните дни за посоченият период.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с. Брестовене, Разсадник Кубрат, с. Побит камък, с. Острово, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ТП “Марвас”, ПС “Питейна вода”, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции, намиращи се на територията на посочените селища. Временните смущения ще бъдат в делничните дни за посоченият период. .

На 14.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топчии.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с. Брестовене, Разсадник Кубрат, с. Побит камък, с. Острово, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ТП “Марвас”, и ПС “Питейна вода”, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

В периода 06.10.2020 – 13.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Побит камък: Прекъсванията ще се състоят в делничните дни за посоченият период.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с. Брестовене, Разсадник Кубрат, с. Острово, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ТП “Марвас”, ПС “Питейна вода”, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции, намиращи се на територията на посочените селища. Временните смущения ще бъдат в делничните дни за посоченият период.

В периода 08.10.2020 – 09.10.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Цар Калоян, с. Осенец, с. Балкански, с. Езерче, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

На 29.09.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Глоджево.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Каменово, с. Равно.

На 25.09.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Каменово, с. Равно.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Глоджево.

На 24.09.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Беловец.

На 23.09.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Беловец: ПС “Беловец”, Каменни кариери Тетово, “Креди БГ” ООД.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Кубрат, улиците: “Огоста”, “Тимок”, “Назъм Хикмет”, “Места”, “Ал. Стамболийски”, “Вит”, “Розова долина”, част от “Княз Борис I”, фирмите: СБА, “Технокардан”, бензиностанции “Петрол” и “Нурка Ойл”, “Мегапласт Груп”, ДЗС Кубрат, Зърнени храни, база “Агрекс” и с. Беловец.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

16 септември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 09.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: МТТ “Запад”, МТТ “Алчака”, ТП “Оранжерии”, ТП “Йотов”, ТП “Персей”, ТП “Булкоп”, ТП “Рока”, ТП “Ник-Транс”, ТП “Логис-Транс”, БКТП “Биовет”, ТП “ОВМЦ”, МТТ “Склад западна зона”, ТП “Художници”, СПТУ “Ангел Кънчев”, “НИК-Транс”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите н гр. Разград, улиците: “Странджа”, “Битоля”, “Лозенград”, “Велес”, “Криволанк”, “Люле Бургас”, “Китка”, “Костур”, “Кратово”, “Дойран”, “Бабуна”, “Щип”, “Кресна”, “Каймакчалан”, “Перистър”, “Дъбрава”, “Плиска”, “Мелник”, “Енос”, “Абоба”, “Мидия”, “Сребърна”, “Силиврия”, “Полковник Марков”, “Ал. Стамболийски”, “Огражден”, “Мадара”; “Трейднет Варна” ООД и всички други абонати на юг от р. Бели Лом.

На 07.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, улиците: “Крали Марко”, “Хайдут Велко”, “Братя Миладинови”, “Отец Паисий”, “Никола Сукнаров”, “Хаджи Димитър”, ” Д-р Петър Берон”, “Абритус” № 11, 13, част от улиците: “Свети Климент”, “Гоце Делчев”, “Давуздава”, “Момчил Войвода”, “Стара планина”, “Бачо Киро”, “Пирин”, “Даме Груев”, “Л. Каравелов”, “Хъшове 4;, “Ильо Войвода”, “Княз Борис”, “Гаврли Кръстевич”, “Стефан Зорзанов”, “Антим I”, Лозя по Дянковския път, Дом за стари хора, бивше Аптечно управление, “Водоснабдяване Дунав” ЕООД, МБАЛ “Свети Иван Рилски” – болница.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Разград: В районите на северната част.

На 06.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, улиците: “Свети Климент” № 89-108; “Княз Борис” 36-72; “Бърни Бърнев”; “А. Кънчев”; “Люлин”; “Венелин“, „А. Явашев”, “П. Волов”; “Г. С. Раковски”; “Г. Бенковски”; “П. Хитов”; “Г. Кръстевич”; “Х. Димитър”; “Д-р П. Берон”; “Северен булевард”; “С. Николица”; “Й. Чобанов”; “13-ти март”; “В. Василевич”; част от “Давуздава“, “Антим I”; “Хр. Ботев”; “28-ми януари”; “Паркова”; Детска градина № 3; стадион “Лудогорец Арена”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Разград: В районите на централната част.

На 02.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: ТП “Искра”- Стражецки лозя, ТП “Кулата”, ТП “КОС 1 и КОС 2”, с. Дянково и ПС “Водоснабдяване” ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

На 02.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, улиците: “Ал. Стамболийски” № 1-21, № 3-25; “Борис Йончев”; “Бузлуджа” № 31-42; “Велес”; “Връх Свети Никола” № 42; “Д. Ненов” № 48; “Добровска” № 12-26 и № 13-27; “Дондуков” № 20-26; “Дончо Сумпаров” № 21-104; “Драма”; “Дъбрава”; “Жеравна” № 1-56; “Илинденско въстание”; “Кракра”; “Криволак”; “Н. Пенев” № 21-69; “Околчица”; “Осогово”; “Охрид”; “Прилеп”; “Ресен”; “Рила”; “Родопи”; жк “Орел” бл. 1, 2, 3; “Скопие”; “Средна гора”; № 8-14; “Странджа” № 17-30; част от “Южен булевард”; „Юмрукчал”; “Райна Княгиня”; Детска градина № 8;.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Разград: Южно от р. Бели Лом.

На 29.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: Исторически музей “Абритус”, Домостроителен комбинат, Гробищен парк, ВС 110 кв. “Лудогорие”.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

14 септември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 17.09.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Черешово, улиците: “Марица”, “Мадара”, “Хан Омуртаг”, “Бели Лом”, “Царевец” ,”Тимок”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на ДЗС Кубрат, с. Горичево, с. Божурово, с. Сеслав, с. Звънарци, с. Юпер, с. Черешово, ПС “Водоснабдяване Дунав”, базови станции на мобилни оператори в района.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

11 септември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 11.09.2020 – 15.10.2020 г., от 07:30 ч. до 20:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Свещари, с. Вазово, с. Иван Шишманово, с. Райнино, ТП “СУК 1, 2, 3, 4, 5”, ТП “Фаянс 3”, ТП “Земеделска кооперация Вазово”, ТП “ТП “Земеделска кооперация Райнино”, ПС “Водоснабдяване Райнино”.

На 17.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Балкански, с. Осенец, улиците: “Марица”, “Царевец”, “Здравец”, “Абритус”, “Чая”, “Дунав”, “Гео Милев”, “Драва”, “Странджа”, “Пирин”, “Витоша”, “Страцин”, “Кавказ”, “Хр. Ботев”,”Етър”, “Мусала”, “Ген. Скобелев”, “23-ти септември”, “Княз Дондуков”, “Р. Петров”, “Апшерон”, “Камчия”, “Спас Николов”, “Янтра”, “Бели Лом”, “Т. Бухтев” и част от “Стефан Радков”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Осенец, с. Езерче, гр. Цар Калоян, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

В периода 11.09.2020 – 09.10.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Мортагоново: Изключванията ще се състоят в делничните дни за посоченият период.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

9 септември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 18.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: Бизнес зона “Перистър”, ул. “Казанлък”, Бивш военен завод, Перистър, Мебелна, ТП “Трансимпекс”, “Стинг” АД, “Бабаров” ООД, ТП “ЕМЗ”, ТП “Кварц”, БКТП “Скопие”, БКТП “Вила Роса”.

В периода 30.09.2020 – 01.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Сеново, с. Гецово, с. Дряновец, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията за посочените селища.

На 29.09.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, улиците: “Абритус”, № 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; “Свети Климент” № 104, 106; част от “Свети Климент”; жк “Абритус”, Детска градина “Детелина”, Мебелен магазин.

На 24.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бели Лом, с. Каменар, част от с. Гороцвет: ТП 2, ПС “Водоснабдяване Каменар”, язовир Бели лом.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Пороище: Асфалтова база, Боаза, Метан станция, с. Ушинци.

На 24.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Езерче; местност Дервента; гр. Цар Калоян: ТП “Мелница”, ТП “Зита”, ТП “Техническа работилница”, ТП “Зига Мекс”, улиците: “Цар Иван II”, “Драва”, “Огоста”, “Тича”, “Освобождение”, “Вит”, “Ропотамо”, “Арда”, “Осъм”, “Батак”, “Перущица”, “Шипка”, “Азeрбайджан”, “Шейново”, “София”, “Русе”, “В. Търново” , “Мадара”, “Преслав”, “Ген. Тотлебен”, “Княз Дондуков”, “Ген. Драгомиров”, “Плиска”, “Подполковник Калитин”, “Ген. Столетов”, “Сердика”, “Козлодуй”, “Мизия”, “Преспа”, “Княз Батенберг”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Осенец, с. Балкански, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

4 септември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 08.09.2020 – 09.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Лозница: Пречиствателна станция. Прекъсванията ще се състоят в делничните дни за посочения период.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Лозница.

В периода 08.09.2020 – 09.10.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Студенец. Прекъсванията ще се състоят в делничните дни за посочения период..

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Гороцвет: част от селото, ТП 1, с. Студенец, с. Ловско, с. Крояч, с. Ушинци, с. Богомилци, с. Хума, с. Радинград, с. Мортагоново, с. Желязковец, с. Самуил, с. Веселина, част от гр. Лозниц , гр. Разград: местност Простор Лозя, СОУ “Христо Ботев”.

В периода 02.09.2020 – 25.09.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Черковна: ТП-1, ТП-2, ТП “Стопански двор” и ТП “ВиК Черковна”; Депо за отпадъци – Разград.

На 16.09.2020 г., от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: клиенти, захранени от ул. “Никола Сукнаров”, и част от ул. “Княз Борис”.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

2 септември, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 09.09.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Духовец, с. Белинци и част от с. Подайва.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 07:30 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Средоселци, с. Печеница, с. Делчево и част от с. Подайва; ТП “Асфалтова база”, ПС “Фаянс”, ТП “СБА”, ПС “Агротайм”, ТП “Бетонов възел”, ТП “Мандра – Лъвино”, ТП “Черешова градина”, ТП “Земеделска кооперация Делчево”, ТП “Бензиностанция Подайва” и ТП “ПС “ВИК Подайва”.

На 18.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Осенец – улиците: “Места”, “Марица”, “Абритус”, “Осъм”, “Родопи”, “Стара планина”, “Места”, “А. Кънчев”, “Ивайло”, “Плиска”, “Шипка”, “В. Левски”, “Ален мак”, “Хр. Смирненски”, “Н. Вапцаров”, “Чапаев”, “Хан Крум”, “Ст. Иванов”, “Т. Бухтев”, “П. Пенчев”, “Въча”, “Люлин”, “Байкал”, “Ком”, “Стара река”, “Родопи”, “Тича”, “Хан Крум”, “Н. Методиев”, “9-ти септември”, “Ив. Вазов”, “Арда”, “Вит”, “Бузлуджа”; част от “Стефан Радков”, “Апшерон”, “Алабин” и “23-ти септември”; ТКЗС -Работилница, ТКЗС – Сушилни, Краварник с. Гецово и Сушилни до с. Осенец.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Осенец, с. Балкански, с. Езерче и гр. Цар Калоян; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

26 август, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 14.09.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Исперих, жк. “Васил Априлов” бл. 1 и бл. 5, 6, 7, улиците: “Хан Аспарух”, “Средна гора”, “Странджа”, “Стара планина”, “Д. Чинтулов”, “Мургаш”, “Люлин”, част от “В. Левски”, “Столетов връх”, “Ал. Стамболийски”, “Камчия”, “Витбол”, част от “Росица”, част от “Ахинора”, РайфайзенБанк, МВР Исперих, Паспортна служба Исперих, ОУ “Васил Априлов”, Община Исперих, шивашки цех “Ахинора”, ТП “Русе”, ТП “Без “, ТП “Здравец”, ТП “Културен дом”, ТП “Аспарух”, ТП “Столетов връх”, ТП “Енерго”, ТП “Църква”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 07:30 ч. до 17:30 ч. в районите на гр. Исперих: жк. “В. Априлов” бл. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, улиците: “Миджур”, “Хан Крум”, “Хан Омуртаг”, “Тича”, “Искър”, “Чумерна”, “Руен”, част от “Панега”, “Бистрица”, “Скът”, “Тимок”, “Шести септември”, “В. Левски”, “Ропотамо”, “Ком”.

На 11.09.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Исперих, улиците: част от “В. Левски” № 1-60, “Христо Смирненски” № 1-60, част от “Арда”, “Хан Аспарух”, “Червен бряг”, “Ив. Кръстев”, част от “Христо Ботев”, “Вежен”, “Братя Миладинови”, част от “Ахинора”, “Вихрен”, “Черни връх”, част от “Лудогорие”, Автогара Исперих, ОУ “Христо Ботев”, Детски ясли “Малечко Палечко”, Детска градина “Първи юни”, Банка “ОББ”, Пощенски клон, “Теленор”.

На 10.09.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Юпер, с. Черешово, с. Сеслав, базови станции на мобилни оператори и интернет доставчици, ПС “Водоснабдяване Дунав”, ОСС Кубрат.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Горичево, с. Божурово, с. Звънарци, част от гр. Кубрат – кв. Дряново, улиците: “Родина”, “Тимок”, “Росица”, част от “Назъм Хикмет”.

На 10.09.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Исперих: жк. “В. Априлов” бл. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; улиците: “Миджур”, “Хан Крум”, “Хан Омуртаг”, “Тича”, “Искър”, “Чумерна”, “Руен”, част от “Панега”, “Бистрица”, “Скът”, “Тимок”, “Шести септември”, “В. Левски”, “Ропотамо”, “Ком”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 07:30 ч. до 17:30 ч. в районите на гр. Исперих: жк. “В. Априлов” бл. 1, улиците: “Средна гора”, “В. Левски”, “Столетов връх”, “Ал. Стамболийски”, МВР Исперих, Община Исперих, ТП “Русе”, ТП “Бреза”, ТП “Здравец”, ТП “Културен дом”, ТП “Аспарух”, ТП “Столетов връх”, ТП “Енерго”, ТП “Църква”.

На 09.09.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горичево, с. Божурово, с. Звънарци, с. Юпер, с. Черешово, с. Сеслав, , кв. Дряново, улиците: “Родина”, “Тимок”, “Росица”, част от “Назъм Хикмет”, базови станции на мобилни оператори, ПС “Водоснабдяване Дунав”, ОСС Кубрат.

На 07.09.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Духовец, с. Белинци, част от с. Подайва.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 07:30 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Средоселци, с. Печеница, част от с. Делчево, част от с. Подайва, чужди съоръжения: ТП “Асфалтова база, ТП “ПС Фаянс”, ТП “СБА”, ПС “Агротайм”, ТП “Бетонов възел”, ТП “Мандра Лъвино”, ТП “Черешова градина”, ТП “Земеделска кооперация Делчево”, ТП “Бензиностанция Подайва”, ТП “ПС Водоснабдяване Подайва”.

На 04.09.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат, улиците: “Люлин”, част от “Цар Борис I”, част от “Цар Симеон”, част от “Иван Асен”, част от пл. “Възраждане”, РПУ Кубрат, Съд, Прокуратура, Община Кубрат, Читалище Кубрат, Управление НАРКОП, Социални служби, Пазар, част от сграда АПК.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на гр. Кубрат.

На 04.09.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ножарево, с. Владимировци, ТП “Земеделска кооперация Владимировци”, ТП “Вивател Владимировци”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 07:30 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Богданци, с. Кара Михал, с. Голяма вода, с. Пчелина, с. Здравец, с. Хърсово, час от с. Владимировци, чужди съоръжения: ТП “ПС Владимировци”, ТП “Мелница”, ТП “ПС Здравец”.

На 03.09.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат, улиците: “Гагарин”, “Люлин”, “Оборище”, “Хан Крум”, “Тракия”, “Цар Освободител”, “Витоша”, “Христо Ботев”, Н. Й. Вапцаров”, “Гурко”, “Стара планина”, пл. “Базара”, част от сграда АПК, ДСК, Супермаркет „Пацони“, базови станции на мобилни оператори и интернет доставчици.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 9.00 до 16.30 ч. в районите на гр. Кубрат, останалата част.

На 03.09.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Пчелина, с. Здравец, час от с. Владимировци, чужди съоръжения: ТП “ПС Владимировци”, ТП “Мелница Владимировци”, ТП “ПС Здравец”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 07:30 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Ножарево, част от с. Владимировци, с. Богданци, с. Кара Михал, с. Голяма вода.

На 02.09.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат, улиците: “Страцин”, “Хан Крум”, “Шипка”, “8-ми март”, “Иван Асен”, “Дунав”, “Пирин”, “Камчия”, пл. “Оборище”, “Хр. Смирненски”, “Батак”, “Пенчо Славейков”, “Мадара”, “Н. Й. Вапцаров”, “Арда”, “Детелина”, “Латинка”, завод “ДМЗ”, завод “Елпром”, ТКЗС Кубрат, СПТУ Кубрат, Горско Кубрат, бензиностанция “М Петролиум”, “ВиК ” Кубрат.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на гр. Кубрат, останалата част.

На 02.09.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Яким Груево, с. Конево, чужди съоръжения: ТП “СУК 1” ТП “МТУ”, ТП “Стопански двор Исперих”.

На 01.09.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат, улиците: “Родопи”, “Владая”, “Петко войвода”, “Козлодуй”, “Паисий Хилендарски”, “Драва”, “Иван Вазов”, “Стефан Караджа”, “Искър”, “Бяла река”, част от “Цар Освободител”, част от “Витоша”, част от “Хан Крум”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на гр. Кубрат, останалата част.

На 01.09.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Средоселци, с. Печеница, с. Делчево, чужди съоръжения: ТП “Земеделска кооперация Делчево”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 07:30 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Духовец, с. Беленци, с. Подайва, с. Къпиновци, с. Лъвино.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

24 август, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 31.08.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Савин, с. Севар, с. Сушево.

На 26.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Медовене, с. Брестовене, Разсадник Кубрат, ПС “Водоснабдяване Дунав”, базови станции на мобилните оператори.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Острово, с. Побит камък, с. Топчии, с. Киченица, с. Просторно.

На 25.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Прелез, с. Веселец, Базови станции на мобилните оператори в района.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Завет, улиците: “Мраморно море”, “Рила”, “Кирил и Методий”, “Калиакра”, част от “Лудогорие”.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

21 август, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 11.09.2020 – 21.09.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топчии. Прекъсванията ще се състоят в делничните дни за посочения период.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с.Брестовене, с. Побит камък, с. Острово, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ТП “Марвас”, ПС ” Питейна вода”, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.

На 10.09.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топчии.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с.Брестовене, с. Побит камък, с. Острово, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ТП “Марвас”, ПС ” Питейна вода”, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

В периода 08.09.2020 – 09.09.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Побит камък.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с. Брестовене, с. Острово, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ТП “Марвас”, ПС “Питейна вода”, ПС на “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

В периода 25.08.2020 – 28.08.2020 г., от 10:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград: ТП “АПК”, ТП “Зърнобаза”, ТП “ТКЗС”, ТП “Художници”, ТП “Персей”, ТП “Булкоп”, ТП “Рока”, ТП “Ник-Транс”, ТП “Логис-Транс”, БКТП “Биовет”, ТП “Йотов”, ТП “Оранжерии”, улиците: “Странджа”, “Битоля”, “Лозенград”, “Велес”, “Криволак”, “Люле Бургас”, “Китка”, “Костур” ;“Кратово”, “Дойран”, “Бабуна”, “Щип”, “Кресна”, “Каймакчалан”, “Перистър”, “Дъбрава”, “Плиска”, “Мелник”, “Странджа”, “Енос”, “Абоба”, “Мидия”, “Сребърна”, “Силиврия”, “Полковник Марков”, “Ал. Стамболийски”, всички други абонати на юг от р. Бели Лом.

В периода 21.08.2020 – 24.08.2020 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Благоево, гр. Разград: Пречиствателна станция на “Биовет”, Градска пречиствателна станция, База на “Водострой”, “Полимекс”, ТП “Осеменителна”, ТП “Дом за стари хора”, ТП “Разсадник”, ПС “Гагарин”, местност Пчелина, ТП “Колиби”, ТП “Горски кът”. Смущенията ще се състоят в делничните дни за посочения период.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

19 август, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 02.09.2020 – 04.09.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Побит камък.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Медовене, с. Брестовене, с. Острово, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”, ТП “Марвас” и ПС “Питейна вода”; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

На 01.09.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Побит камък, с. Медовене, с. Брестовене, с. Острово, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз” с. Киченица, ТП “Марвас” и ПС “Питейна вода”; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

В периода 18.08.2020 – 21.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Беловец; Каменни кариери – Тетово; ТКЗС – Тетово и Пчелини – Беловец.

В периода 19.08.2020 – 21.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – кв. “Дряново”, улиците: “Огоста”, “Т. Каблешков”, “Дружба”, “А. Кънчев”, “Д. Чинтулов”, част от “Н. Хикмет”; фирмите: СБА – Кубрат; “Технокардан”; Бензиностанции “Петрол” и “Нурка Ойл”; ЦДГ – Дряново и Билкова база.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на ур. “Вит”, “Розова долина”, “Ал. Стамболийски”, “Есперанто”; част от “Борис І” и “Арда”; Фирмите: “Мегапласт”, Зърнобази – Кубрат, Детски ясли Кубрат, Супермаркет “Наркооп”; ТКЗС Кубрат; ПС “Кубрат”; Базови станции на “Нетуоркс”; Казани; База “Мелоплам”; “Сортови семена”; ДЗС – Кубрат; ЗК Беловец; фирма “Инстрой” с. Беловец; Базова станция на А-1.

На 21.08.2020 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Благоево; гр. Разград – ПС на “Биовет”, Градска пречиствателна станция, База на “Водстрой”, “Полимекс”, ТП “Осеменителна”, ТП “Дом за стари хора”, ТП “Разсадник”, ПС “Гагарин”; Местност Пчелина – ТП “Колиби” и ТП “Горски кът”.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

17 август, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 04.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – улиците “Жеравна” 79-91, 114-130; “Беласица”, “Южен булевард” 63-83; “Връх Св. Никола”, “Сан Стефано”, “Полк. Лангас”, “Гурско”, “Витоша”, “Априлско въстание” 66; “СБА”, Газостанция “Социалинвест”, Бетонов възел “Антора”, “Енергомонтаж” и “Грийнбърн”.

На 04.09.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – улиците: “Странджа” “Битоля”, “Лозенград”, “Велес”, “Криволак”, “Люле Бургас”, “Китка”, “Костур”, “Кратово”, “Дойран”, “Бабуна” “Щип”, “Кресна”, “Каймакчалан”, “Перистър”, “Дъбрава”, “Плиска”, “Мелник”, “Странджа”, “Енос”, “Абоба”, “Мидия”, “Сребърна”, “Силиврия”, “Полк. Марков”, “Ал. Стамболийски”, “Охрид” и “Огражден”; ТП “АПК”, ТП “Зърнобаза” и ТП “ТКЗС”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Разград – ТП “Художници”, ТП “Оранжерии”, ТП “Йотов”, ТП “Персей”, ТП “Булкоп”, ТП “рока”, ТП “Ник-Транс”, ТП “Логис-Транс” и БКТП “Биовет”.

На 04.09.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – улиците: “Иван Асен”, “Гагарин”, “Оборище”; Площад “Възраждане”; Община-Кубрат; Полиция; Съд; Поща; офиси в сграда АПК; Пазара; Базови станции на мобилните оператори и интернет доставчици.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на в районите на останалата част на гр. Кубрат.

На 03.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ЖК “Орел”, блокове: 24, 25, 26, 27, 28; улиците: “Д. Ненов” 5-56, “Б. Йонвчев” 25-37, “Д. Сумпаров” 25-50, “Н. Пенев” 40,43; “Олимп”; “Т-маркет”; ФЕЦ; Печатница “Полиграф”; “Еконт експрес” и ул. “Юмрукчал” 19.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Разград – ЖК “Орел”.

На 03.09.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – улиците: “Венелин”, “П. Волов”, “Г. С. Раковски”, “Г. Бенковски”, “Паркова”, “Антим І”, П. Р. Славейков”, “Й. Чобанов”, “Ив. Вазов”, “Н. Рилски”, “М. Дринов”, “С. Вранчански”; “Св. Климент” 44, 46, 48, 50; “Хайдут Сидер” 1, 2; Шивашки цех.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в района на централната част на гр. Разград.

На 03.09.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – улиците “Цар Освободител”, “Хан Крум”, “Витоша”, “Хр. Ботев”, “Гурко”, “Вапцаров”, “Стара планина”, “Лом”, “Самуил”, “Люлин” и площад “Базара”; Супермаркет “Пацони”, “Банка “ДСК”, “Офиси в сграда АПК; Базови станции на мобилните оператори и интернет доставчици.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в останалата част на гр. Кубрат.

На 02.09.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – част от улиците: “Плевен”, “Рила”, “Надежда”, “Урал”, “Весела”, “Д. Ненов”, “Цигуларска”, “Южен булевард”, “Жеравна”, “Опълченска”, “Витоша”, “Осогово”, “Гео Милев” “М. Палаузов”, “Ген. Скобелев”, “А. Богориди”, “Бузлуджа”, “Варшава” и Хотел “Разград”.

На 02.09.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – улиците: “Страцин”, “Хан Крум”, “Шипка”, “8-ми март”, “Иван Асен”, “Дунав”, “Пирин”, “Камчия”, “Хр. Смирненски”, “Батак”, “П. Славейков”, “Мадара”, “Вапцаров”, “Арда”, “Детелина”, “Латинка”; площад “Оборище”; Завод “ДМЗ”, Завод “Елпром”; ТКЗС – Кубрат, СПТУ-Кубрат, Горско стопанство – Кубрат; Бензиностанция “М Петролиум” и “ВИК” Кубрат.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в останалата част на гр. Кубрат.

На 01.09.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – улиците: “Родопи”, “Владая”, “Петко войвода”, “Козлодуй”, “Паисий”, “Драва”, “Ив. Вазов”, “Ст. Караджа”, “Искър”, “Бяла река” и “Вит”; част от улиците “Цар Освободител”, “Витоша” и “Хан Крум”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в останалата част на гр. Кубрат.

На 31.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Савин, с. Севар и с. Сушево.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на Птицекомбинати на фирма “Авис” – гр. Завет.

В периода 17.08.2020 – 20.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – кв. Дряново, улиците “Родина”, “Вихрен”, “Бузлуджа”, “Огоста”, “Ропотамо”, “Ст. Стамболов”, “Т. Каблешков”; част от ул. “Н. Хикмет”; Базови станции на “Нетуоркс”, Казани, База “Мелоплам”, “Сортови семена”, ДЗС “Кубрат”, ЗК – Беловец, Фирма “Инстрой” Беловец и Базова станция А-1.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Кубрат – улиците: “Вит”, “Розова долина”, “Ал. Стамболийски”, “Есперанто”; част от “Борис І”, “Арда”, “Стара планина”, “Иван Вазов”, “Цар Освободител”; “Мегапласт” Кубрат, Зърнобази – Кубрат, Детски ясли – Кубрат, Супермаркет “Наркооп”, ПС “Кубрат”, ТКЗС – Кубрат, СБА – Кубрат, Бензиностанция “Петрол” и Бензиностанция “Нурка Ойл”.

На 17.08.2020 г., от 12:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: селата – Горичево, Божурово, Звънарци, Юпер, Сеслав и Черешово.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

14 август, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 17.08.2020 – 04.09.2020 г., от 07:30 ч. до 20:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Свещари, с. Вазово, с. Иван Шишманово, с. Райнино, чужди съоръжения: ТП “СУК 1”, ТП “СУК 2”, ТП “СУК 3”, ТП “СУК 4”,ТП “СУК 5”, ТП “Фаянс 3”, ТП “Земеделска кооперация Вазово”, ТП “Земеделска кооперация Райнино”, ПС “Водоснабдяване Райнино”. Изключванията ще се състоят в делничните дни за посочения период.

На 28.08.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ЖК “Орел”, блокове: 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19 и 29.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на жк “Орел”; улиците: “Бабуна”, “Абоба”, Битоля”, “Велес”, “Дойран”, “Дъбрава”, “Енос”, “Каймакчалан”, “Китка”, “Костур”, “Кратово”, “Кресна”, “Криволак”, “Лозенград”, “Люле Бургас”, “Мелник”, “Мидия”, “Огражден”, “Перистър”, “Плиска”, “Силиврия”, “Полк. Марков”, “Сребърна”, “Странджа” и “Щип”; в районите на трафопостовете: “Рока”, “Булкорп”, “Персей”, “Йотов”, “Никтранс”, “Логистранс”, “Биовет – пречиствателна” и Промишлена зона “Орел”.

На 27.08.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ЖК “Орел”, блокове: 20, 22, 23; СОУ “Тургенев”; улиците: “Пегас” и “Прометей” (района на бивша Тухларна).

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на жк “Орел”; улиците: “Абоба”, “Бабуна”, “Битоля”, “Велес”, “Дойран”, “Дъбрава”, “Енос”, “Каймакчалан”, “Китка”, “Костур”, “Кратово”, “Кресна”, “Криволак”, “Лозенград”, “Люле Бурга с”, “Мелник”, “Мидия”, “Огражден”, “Перистър”, “Плиска”, “Силиврия”, “Полк. Марков”, “Сребърна”, “Странджа” и “Щип”; в районите на трафопостове – “Рока”, “Булкорп”, “Персей”, “Йотов”, “Никтранс”, “Логистранс”, “Биовет-пречиствателна” и Промишлена зона “Орел”.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

12 август, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 27.08.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Средоселци, с. Печеница, с. Делчево, част от с. Подайва, чужди съоръжения: ТП „Асфалтова база“, ПС „Фаянс“, ТП „СБА“, ПС „Агротайм“, ТП „Бетонов“ възел“, ТП „Мандра Лъвино“, ТП „Черешова градина“, ТП „Земеделска кооперация Делчево“, ТП „Бензиностанция Подайва“, ТП „ПС Водоснабдяване Подайва“,.

Временни смущен я в електрозахранването са възможни от 07:00 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Духовец, с. Беленци, част от с. Подайва.

На 25.08.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хърсово, с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал, ТП „Дълбок Сондаж“, ТП „ПС Голяма вода“, ТП „ПС Фаик“ ТП „ПС Водоснабдяване“.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 07:30 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Ножарево, с. Владимировци, с. Здравец, с. Пчелина.

В периода 18.08.2020 – 21.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ясеновец, улиците: „Бузлуджа“, „Кирил и Методий“, „Плиска“, „Апшерон“, „Мадара“, „П. Пенев“.

В периода 11.08.2020 – 17.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – кв. Дряново, улиците: част от „Назъм Хикмет“, „Родина“, „Вихрен“, „Бузлуджа“, „Огоста“, „Ропотамо“, „Стефан Стамболов“, „Т. Каблешков“, базови станции на Нетуоркс, казани, база „Мелоплам“, Сортови семена, ДЗС Кубрат, ЗК Беловец, фирма „Инстрой“ Беловец, Базова станция А1. Прекъсванията ще се състоят в делничните дни за посочения период.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Кубрат, улиците: „Вит“, „Розова долина“, „Ал. Стамболийски“, „Есперанто“, част от „Цар Борис I“, част от „Арда“, част от „Стара планина“, „Иван Вазов“, част от „Цар Освободител“, фирмите: „Мегапласт Кубрат“, „Зърнобази Кубрат“, Детски ясли-Кубрат, Супермаркет „Наркоп“ ПС Кубрат, ТКЗС Кубрат – фирма „Мегапласт“, СБА Кубрат, Бензиностанции „Петрол“, „Нурка Ойл“.

На 14.08.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с . Мъдрево, улиците: „Детелина“, „Чайка“, част от „Дунав“, част от „Хан Кубрат“, част от „Делиорман“, Кметство Мъдрево.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Мъдрево, с. Тертер, с. Бисерци, с. Точилари, с. Задруга, с. Варненци, Дом за стари хора, ПС „Водоснабдяване Дунав“, базови станции на мобилни оператори и кабелни линии.

На 13.08.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Задруга, улиците: „Хан Кубрат“, „Христо Ботев“, „Захари Стоянов“, „Гео Милев“, „Хан Аспарух“, „В. Левски“, „Васил Друмев“, Кметство Задруга.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Мъдрево, с. Тертер, с. Бисерци, с. Точилари, с. Задруга, с. Варненци, Дом за стари хора, ПС „Водоснабдяване Дунав“, базови станции на мобилни оператори и интернет доставчици.

На 12.08.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Беловец, улиците: „Хан Кубрат“, „Чавдар“, „Хан Аспарух“, „Петър Берон“, „Цар Симеон“, „В. Левски“, „Дунав“, „Арда“, „Марица“, „Тимок“, „Искър“, „Хаджи Димитър“, „Цар Калоян“, Кметство Беловец, ЦДГ Беловец.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Беловец, с. Тетово -Каменни кариери, пчелини Беловец, ПС на „Водоснабдяване Дунав“, базови станции на мобилни оператори и интернет доставчици.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

10 август, 2020 г.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

На 27.08.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Средоселци, с. Печеница, с. Делчево, част от с. Подайва, чужди съоръжения: ТП “Асфалтова база”, ПС “Фаянс”, ТП “СБА”, ПС “Агротайм”, ТП “Бетонов” възел”, ТП “Мандра Лъвино”, ТП “Черешова градина”, ТП “Земеделска кооперация Делчево”, ТП “Бензиностанция Подайва”, ТП “ПС Водоснабдяване Подайва”,.
Временни смущен я в електрозахранването са възможни от 07:00 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Духовец, с. Беленци, част от с. Подайва.

На 25.08.2020 г., от 07:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хърсово, с. Богданци, с. Голяма Вода, с. Кара Михал, ТП “Дълбок Сондаж”, ТП “ПС Голяма Вода”, ТП “ПС Фаик” ТП “ПС Водоснабдяване”..
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 07:30 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Ножарево, с. Владимировци, с. Здравец, с. Пчелина.

В периода 18.08.2020 – 21.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ясеновец, улиците: “Бузлуджа”, “Кирил и Методий”, “Плиска”, “Апшерон”, “Мадара”, “П. Пенев”.

В периода 11.08.2020 – 17.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – кв. Дряново, улиците: част от “Назъм Хикмет”, “Родина”, “Вихрен”, “Бузлуджа”, “Огоста”, “Ропотамо”, “Стефан Стамболов”, “Т. Каблешков”, базови станции на Нетуоркс, казани, база “Мелоплам”, Сортови семена, ДЗС Кубрат, ЗК Беловец, фирма “Инстрой” Беловец, Базова станция А1. Прекъсванията ще се състоят в делничните дни за посочения период.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Кубрат, улиците: “Вит”, “Розова Долина”, “Ал. Стамболийски”, “Есперанто”, част от “Цар Борис I”, част от “Арда”, част от “Стара Планина”, “Иван Вазов”, част от “Цар Освободител”, фирмите: “Мегапласт Кубрат”, “Зърнобази Кубрат”, Детски ясли Кубрат, Супермаркет “Наркоп” ПС Кубрат, ТКЗС Кубрат – фирма “Мегапласт”, СБА Кубрат, Бензиностанции “Петрол”, “Нурка Ойл”, .

На 14.08.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с . Мъдрево, улиците: “Детелина”, “Чайка”, част от “Дунав”, част от “Хан Кубрат”, част от “Делиорман”, Кметство Мъдрево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Мъдрево, с. Тертер, с. Бисерци, с. Точилари, с. Задруга, с. Варненци, Дом за стари хора, ПС “Водоснабдяване Дунав”, базови станции на мобилни опера ори и кабелни линии.

На 13.08.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Задруга, улиците: “Хан Кубрат”, “Христо Ботев”, “Захари Стоянов”, “Гео Милев”, “Хан Аспарух”, “В. Левски”, “Васил Друмев”, Кметство Задруга.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Мъдрево, с. Тертер, с. Бисерци, с. Точилари, с. Задруга, с. Варненци, Дом за стари хора, ПС “Водоснабдяване Дунав”, ба ови станции на мобилни оператори и интернет доставчици .

На 12.08.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Беловец, улиците: “Хан Кубрат”, “Чавдар”, “Хан Аспарух”, “Петър Берон”, “Цар Симеон”, “В. Левски”, “Дунав”, “Арда”, “Марица”, “Тимок”, “Искър”, “Хаджи Димитър”, “Цар Калоян”, Кметство Беловец, ЦДГ Беловец.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Беловец, с. Тетово -Каменни ка риери, пчелини Беловец, ПС на “Водоснабдяване Дунав”, базови станции на мобилни оператори и интернет доставчици.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

7 август, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 07.08.2020 – 31.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Черковна: ТП 1, ТП 2, ТП “Стопански двор”, ТП “ВиК Черковна”, Депо за отпадъци Разград. Смущенията ще се състоят в делничните дни за посочения период.
В периода 18.08.2020 – 21.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Ясеновец, улиците: “Бузлуджа”, “Кирил и Методий”, “Плиска”, “Апшерон”, “Мадара”, “П. Пенев”.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

5 август, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 25.08.2020 – 27.08.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Балкански, улиците: “Росица”, “Чапаев”, “Янтра”, “Рила”.
В периода 17.08.2020 – 21.08.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, улиците: “Силистра”, “Добруджа”, “Гвардейска”, “Мачин”, “Ропотамо”.
На 06.08.2020 г., от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дряновец, с. Гецово.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Сеново, ПС на “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

3 август, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 10.08.2020 – 11.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат, улиците: “Вит”, “Розова долина”, “Ал. Стамболийски”, “Есперанто”, част от ул. “Княз Борис I”, част от ул. “Стара планина”, част от ул. “Арда”, фирмите: “Мегапласт Кубрат”, Зърнобази Кубрат, Детски ясли Кубрат, Супермаркет “Наркоп”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. районите на гр. Кубрат, кв. „Дряново“, улиците: част от “Назъм Хикмет”, “Родина”, “Вихрен”, “Бузлуджа”, “Огоста”, “Ропотамо”, “Стефан Стамболов”, “Тодор Каблешков”, МБАЛ Кубрат, ПС Кубрат, ТКЗС Кубрат-фирма “Мегапласт”, СБА Кубрат, бензиностанции “Петрол”, “Нурка Ойл”, фирма “Технокардан”, фирма “Европласт”, базови станции на “Нетуоркс”, Сортови семена, ДЗС Кубрат, ЗК “Беловец”, фирма “Инстрой” Беловец, базова станция А1.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

31 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 03.08.2020 – 07.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Звънарци, улиците: “Лудогорие”, “Кирил и Методий”, “Васил Левски”, “Морава”, “Шипка”, “Добруджа”.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

29 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 29.07.2020 – 30.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат, улиците: “Вит”, “Розова долина”, “Ал. Стамболийски”, “Есперанто”, част от ул. “Княз Борис I”, част от ул. “Стара планина”, част от ул. “Арда”, фирмите: “Мегапласт Кубрат”, Зърнобази – Кубрат, Детски ясли – Кубрат, Супермаркет “Наркоп”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Кубрат, кв. „Дряново“, улиците: част от “Назъм Хикмет”, “Родина”, “Вихрен”, “Бузлуджа”, “Огоста”, “Ропотамо”, “Стефан Стамболов”, “Тодор Каблешков”, МБАЛ Кубрат, ПС Кубрат, ТКЗС Кубрат-фирма “Мегапласт”, СБА Кубрат, бензиностанции “Петрол”, “Нурка Ойл”, фирма “Технокардан”, фирма “Европласт”, базови станции на “Нетуоркс”, Сортови семена, ДЗС Кубрат, ЗК “Беловец”, фирма “Инстрой” Беловец, базова станция А1.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

27 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:

В периода 10.08.2020 – 14.08.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: Абонати, захранени от улиците: “Силистра”, “Добруджа”, “Гвардейска”, “Мачин”, “Ропотамо”.

На 12.08.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Киченица, ТП “Марвас”, ПС “Питейна вода”.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Побит камък, с. Медовене, с. Брестовене, с. Острово, ВТП “Военни”, ТП “Циментов Силоз”, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията за посочените селища.

На 11.08.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топчии, с. Просторно.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Побит камък, с. Брестовене, с. Острово, с. Медовене, ВТП “Военни”, ТП “Циментов Силоз”, ПС на “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

На 10.08.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, ВТП “Военни”, ТП “Циментов силоз”; с. Липник.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Просторно, с. Топчии, с. Побит камък, с. Брестовене, с. Острово, с. Медовене, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията за посочените селища.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

24 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 27.07.2020 – 27.08.2020 г., от 08:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Яким Груево, с. Конево, с. Китанчево, с. Тодорово, гр. Исперих: ул. “Панега”, ул. “Вит”, част от ул. “Арда”, чужди съоръжения: ТП “БТ Китанчево”, ТП “Телове Тодорово”, ТП “Земеделска кооперация Тодорово”, ТП “Стопански двор Исперих”, ТП “СУК 1”, ТП “МТУ”.
На 24.07.2020 г., от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Медовене, с. Брестовене, с. Острово, част от гр. Кубрат, улиците: “Добруджа”, “Пирин”, “Васил Левски”, “Странджа”, част от “Иван Асен”, бензиностанция “Голдън Флойд”, Супермаркет “Наркоп”, ЦДГ, Разсадник Кубрат, ПС на “Водоснабдяване Дунав”, базови станции на мобилните оператори.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Савин, с. Севар, с. Сушево, птицеферми на фирма “АВИС”.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700

22 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 04.08.2020 г., от 08:30 ч. до 12:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: ТП “Йотов”, ТП “Оранжерии”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Разград: ТП “АПК”, ТП “Зърнобаза”, ТП “ТКЗС”, ТП “Художници”, ТП “Персей”, ТП “Булкоп”, ТП “Рока”, ТП “Ник-Транс”, ТП “Логис-Транс”, БКТП “Биовет”, и на улиците: “Странджа”, “Битоля”, “Лозенград”, “Велес”, “Криволак”, “Люле Бургас”, “Китка”, “Костур”, “Кратово”, “Дойран”, “Бабуна”, “Щип”, “Кресна”, “Каймакчалан”, “Перистър”, “Дъбрава”, “Плиска”, “Мелник”, “Енос” , “Абоба”, “Мидия”, “Сребърна”, “Силиврия”, “Полковник Марков”, “Ал. Стамболийски” и всички други абонати на юг от р. Бели Лом.
На 24.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Задруга: Стопански двор, с. Точилари, с. Тертер, с. Мъдрево, с. Бисерци, Дом за стари хора с. Добрево, част от с. Варненци -община Тутракан, Базови станции на мобилни оператори.
На 23.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Задруга: Стопански двор, с. Точилари.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Тертер, част от с. Мъдрево, част от с. Задруга, с. Варненци – община Тутракан, Базови станции на мобилни оператори.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

20 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 22.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Мъдрево и с. Бисерци.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Тертер; част от с. Мъдрево; част от с. Задруга; част от с. Варненци – община Тутракан; Базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

17 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 30.07.2020 – 07.08.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, улиците: “Силистра”, “Добруджа”, “Гвардейска”, “Мачин”, “Ропотамо”. Прекъсванията ще се състоят в делничните дни за посочения период.
В периода 20.07.2020 – 31.07.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Стражец, абонати на улиците: “Орел”, “Генерал Заимов”, “Москва”, “Верила”. Прекъсванията ще се състоят в делничните дни за посочения период.
В периода 23.07.2020 – 30.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ДЗС – Кубрат; “Сортови семена”; ЗК – Беловец; Фирма “Инстрой” -с. Беловец и Базова станция на “А-1” с. Беловец.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Кубрат – кв. “Дряново”: улиците: “Н. Хикмет”, “Родина”, “Вихрен”, “Бузлуджа”, “Огоста”, “Ропотамо”, “Ст. Стамболов”, “Т. Каблешков”; гр. Кубрат – улиците “Вит”, “Розова долина”, “Ал. Стамболийски”, “Есперанто”; част от улиците “Борис І”, “Арда”, “Стара планина”; МБАЛ – Кубрат, “Зърнени храни”, ПС-Кубрат, ТКЗС-Кубрат, Фирма “Мегапласт”, СБА-Кубрат, Бензиностанции “Петрол”, “Нурка Ойл”; фирма “Технокардан”, фирма “Европласт” и Базови станции на “Нетуоркс”.
В периода 29.07.2020 – 30.07.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград: Западна промишлена зона.
На 30.07.2020 г., от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гецово: Дълбок сондаж Гецово, ПС “Раковски”, ПС “1 Дряновец”, ПС “2 Дряновец”, ТКЗС Гецово.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Дряновец, гр. Сеново, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
На 30.07.2020 г., от 12:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дряновец.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Гецово, гр. Сеново, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
На 30.07.2020 г., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Сеново.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Гецово, с. Дряновец, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
В периода 16.07.2020 – 23.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Точилари; с. Задруга – улиците: “З. Стоянов”, “Витоша”, “Бистрица”, “Хан Аспарух” и “Марица”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Тертер, с. Мъдрево, с. Бисерци, част от с. Задруга, част от с. Варненци – община Тутракан.

Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61


15 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
периода 27.07.2020 – 03.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград: бул. “Априлско въстание” № 4, 21, 23, 25А, 27, 29, 58, 60, 62, 17, 44, 46, 48, 50, 52, 56; ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”; Ученическо общежитие; ул. “Иван Вазов” № 1-6; Спортна зала “Лудогорец”; сграда АПК; ул. “Добровска” № 1-11; бензиностанция “Ромпетрол”; част от ул. “Кракра”; ул.”Гевгели”, ул. “Дондуков”; ул. “Драма”; ул. “България” № 9, 11, 15, 17, 27, 29, 50; ул. “Хан Кубрат” № 1; площад “Ларго”; площад “Момина чешма”; ул. “Н. Вапцаров” № 4, 7, 9, 10, 12, 14; ул. “Варна” № 2; ул. “Ресен” №2-8; жк Житница № 1, 2, 3; бл. „Бисер“ на ул. “Ст. Караджа”; клон на ЦКБ на ул. “Ст. Караджа” № 7; ул. “Каймакчалан”; ул. “Петра”; ул. “Бабуна”; ул. “Поборническа” ул. “Руен”; ул. “Лозенград”; ул. “Битоля”; ул. “Иглика”; ул. “Китка”; ул. “Петрова нива”; ул. “Чаталджа”; ул. “Перистър” № 1, 2, 4, 23-33; район на КАТ; Опитно поле; Социалинвест.
В периода 27.07.2020 – 03.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград: Бизнес зона „Перистър“, ул. “Казанлък”, Бивш военен завод “Перистър”, Мебелна, ТП “Трансимпекс”, “Стинг” АД, “БАБАРОВ” ООД, ТП “ЕМЗ”, ТП “Кварц”, БКТП “Скопие”, БКТП “Вила Роса”.
В периода 27.07.2020 – 03.08.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград, улиците: “Странджа”, “Битоля”, “Лозенград”, “Велес”, “Криволак”, “Люле Бургас”, “Китка”, “Костур”, “Кратово”, “Дойран”, “Бабуна”, “Щип”, “Кресна”, “Каймакчалан”, “Перистър”, “Дъбрава”, “Плиска”, “Мелник”, “Енос”, “Абоба”, “Мидия”, “Сребърна”, “Силиврия”, “Полковник Марков”, “Ал. Стамболийски” и всички други абонати на юг от р. Бели Лом, Трафопостове: ТП “АПК”, ТП “Зърнобаза”, ТП “ТКЗС”, ТП “Художници”, ТП “Оранжерии”, ТП “Йотов”, ТП “Персей”, ТП “Булкоп”, ТП “Рока”, ТП “Ник-Транс”, ТП “Логис-Транс”, БКТП “Биовет”.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

13 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 29.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград: Исторически музей “Абритус”, Домостроителен комбинат, Гробищен парк, ВС 110 kV Лудогорие, “Технополис”, “Лидл”.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

10 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 13.07.2020 – 24.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Веселец, улиците: “Европа”, “Стара планина”, “Хан Аспарух”, “Ген. Столетов”, “Волга”, “Витоша”, “В. Левски”, “Христо Ботев”, Базова станция А1, кравеферми на фирма “Агросис”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Завет, улиците: “Рила”, “Калиакра”, “Байкал”, “Мраморно море”, част от “Лудогорие”, с. Прелез и останалата част на с. Веселец.
На 14.07.2020 г., от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, местност Пчелина, ТП “Колиби”, ТП “Горски кът”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Благоево, гр. Разград: Пречиствателна станция “Биовет”, Градска пречиствателна станция, База на “Водострой”, “Полимекс”, ТП “Осеменителна”, ТП “Дом за стари хора”, ТП “Разсадник”, ПС “Гагарин”, местност Пчелина.
На 10.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Веселец.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Завет, улиците: “Рилски езера”, “Черно море”, “Байкал”, “Калиакра”, част от “Лудогорие”, с.Прелез.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разб иране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

8 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 22.07.2020 г., от 11:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП “Искра” (Стражецки лозя); ТП “Кулата”; ТП “КОС-1”; ТП “КОС-2”; с. Дянково; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

6 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 10.07.2020 – 31.07.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Кубрат, улиците: „Добруджа“, „Странджа“, „Пирин“, „В. Левски“, Разсадник Кубрат, ЦДГ Кубрат, бензиностанция „Голдън Флойд“ – Кубрат, Супермаркет „Наркоп“, с. Медовене, с. Брестовене, с. Острово, с. Савин, с. Севар, с. Сушево, с. Задруга, с. Точилари, с. Тертер, с. Мъдрево, с Б исерци, птицеферми на фирма „АВ ИС“. Смущенията ще бъдат в делничните дни за посочения период.
На 14.07.2020 г., от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат: завод „Динамика“, завод „Елпром“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 9.00 ч. до 12.00 ч. в районите на гр. Кубрат, улиците: „Дунав“, „Иван Асен“, „Батак“, „Оборище“, „Арда“, „Вапцаров“, „8-ми март“, „Христо Смирненски „, „Цар Симеон“, „Мадара“, „Пирин“, „Камчия“, „Плиска“, ВиК -Дунав Кубрат.
На 10.07.2020 г., от 13:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат, улиците: „Добруджа“, „Странджа“, „Пирин“, „В. Левски“, Разсадник Кубрат, ЦДГ Кубрат, бензиностанция „Голдън Флойд“ – Кубрат, Супермаркет „Наркоп“, с. Медовене, с. Брестовене, с. Острово.
На 09.07.2020 г., от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат: Разсадник, с. Медовене, с. Брестовене.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 11:00 ч. до 12:00 ч. в районите на с. Острово, с. Побит камък, с. Киченица, с. Топчии, с. Просторно.
На 06.07.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Благоево, гр. Разград: Пречиствателна станция на „Биовет“, Градска пречиствателна станция, База на „Водострой“, „Полимекс“, ТП „Осеменителна“ ТП „Дом за стари хора“, ТП „Разсадник“, ПС „Гагарин“, местност Пчелина.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

3 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 23.07.2020 – 24.07.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Цар Калоян, с. Осенец, с. Балкански, с. Езерче, ПС на “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
В периода 21.07.2020 – 22.07.2020 г., от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Раковски, гр. Сеново, гр. Глоджево, с. Равно, с. Каменово, с. Кривня, всички ПС на “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
На 16.07.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сваленик; гр. Цар Калоян, улиците: “Трапезица”, “Царевец”, “Абритус”, “Дружба”, “Площад Демокрация”, “Плиска ” ,”Охрид”, “Освобождение”, “Райко Даскалов”, “Никола Петков”, “Ал. Стамболийски”, “Цанко Церковски”, “Раковска”, “Захари Стоянов”, “Дружба”, “Средец”, “Ст. Стамболов”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Костанденец, гр. Цар Калоян, ПС На “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
На 16.07.2020 г., от 08:30 ч. до 00:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Костанденец, улиците: “Цар Калоян”, “Омуртаг”, “Генерал Гурко”, “Н. Симов”, “Ал. Стамболийски”, “В. Петлешков”, “Дунав”, “Н. Обретенов”, “Г. С. Раковски”, “Леденика”, “П. Волов”, “Бачо Киро”, “Лом”, “Здравец”, “Хан Кубрат”, ПС на “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Костанденец, гр. Цар Калоян, ПС на “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.
На 16.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Черковна: ТП 1, ТП 2, ТП “Стопански двор”, ТП “ВиК Черковна”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Разград, Депо за отпадъци.На 15.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гороцвет: ТП 1; с. Студенец; с. Ловско; с. Крояч; СОУ “Христо Ботев” гр. Лозница.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Ушинци, с. Радинград, с. Мортагоново, с. Желязковец, с. Самуил, с. Богомилци, с. Хума, с. Веселина.
На 14.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Радинград, с. Мортагоново, с. Желязковец, с. Веселина.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Ушинци, с. Самуил, с. Богомилци, с. Хума, с. Гороцвет, с. Студенец, с. Ловско, с. Крояч и част от гр. Лозница.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

1 юли, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 02.07.2020 г., от 13:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Юпер, с. Сеслав, с. Черешово.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 13:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Божурово, с. Горичево.
На 01.07.2020 г., от 13:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Медовене, с. Брестовене, Разсадник Кубрат.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

26 юни, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 06.07.2020 – 17.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Завет, улиците: “Освобождение”, “Калето”, “Тракия”, “Цар Симеон”, “Райна Княгиня”, “Люлин”, част от Лудогорие, фирмите: “Вики-ВЕСТ-ВАН”, ЗП “Зихни Юсейн”, ВТУ- Завет, ТКЗС “СОЗ Клас”. Прекъсванията ще бъдат в делничните дни за посочения период.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Завет: Останалата част на града.
В периода 13.07.2020 – 14.07.2020 г., от 16:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Средоселци, с. Печеница, с. Делчево, с. Подайва, с. Белинци и с. Духовец.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

24 юни, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 08.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: фирма “Гранекс”, складове “Холидей” ЕООД, с. Градина, с. Островче, СПА Комплекс Островче, с. Трапище, с. Тръбач, с. Чудомир, с. Сейдол, с. Манастирско, с. Синя вода и Базови станции на мобилни оператори на с. Градина, с. Манастирско, с. Синя вода, с. Островче.
На 08.07.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Сеново.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Гецово, с. Дряновец, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори.
На 08.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Завет, улиците: “Рилски езера”, “Черно море”, “Байкал”, “Калиакра”, част от “Лудогорие”, с. Прелеза, с. Веселец.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Завет.
На 07.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хума; с. Богомилци; с. Самуил, улиците: “В. Левски”, “Царевец”, “Драва”, “Тича”, “Дунав”, “Арда”, част от “Д. Благоев”, “П. Хилендарски”, “П. Пенев”, Люпилня, фирма “Ориент”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Мортогоново, с. Желязковец.
На 07.07.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кривня.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Кривна: ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори.
На 07.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Завет, улиците: “Освобождение”, “Калето”, “Тракия”, “Цар Симеон”, “Райна Княгиня”, “Пеню Пенев”, “Люляк”, “Китка”, “Никола Пушкаров”, “П. Хилендарски”, “Орловска”, част от “Лудогорие”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Завет.
На 06.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Голям извор, Мандра Църквино, Радиовъзел, ПС “Водоснабдяване Лудня”, ПС “Хърсово”, част от с. Ясеновец.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на Местност Лозя – Разград, с. Недоклан, с. Ясеновец, с. Самуил.
На 06.07.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: ЖК “В. Левски” № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Детска градина, “Агрохим”, “Терамаркет”, Младежки дом, Ветеринарна, фирма “АСА”, ПГСТ “Хр. Смирненски”, ПТГ “Ш. Петьофи”, Общински гаражи, част от улиците: “Г. Кръстевич”, “Княз Борис”, “Добруджа”, “Черна”, улиците: “Мраморно море”, “В. Левски” № 32, 34, 36, 37, 38, 40, 43, “Ропотамо”, “Гвардейска”, “Силистра”, “Мачин”, “11-ти Август”, “Тутракан”, фирми: “Бабаров”, “И и”, “Проданов – Д”, “Свежест”, част от стадион “Лудогорец Арена”, хотел “Мимоза”, част от Западна промишлена зона, Дирекция Социално подпомагане, ТП “РТС – ЕТ Проданов”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Разград: В районите на северна и западна част.
На 03.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кривица; с. Самуил, улиците: “Мусала”, “Пробуда”, “Пирин”, “Кавала”, “Средна гора”, “Ивайло”, “Бачо Киро”, “Клисура”, “Х. Димитър”, “Черни връх”, “Струма”, “Огоста”, част от ул. “Цар Калоян”, “Гаврил Генов”, “Средец”, “Хан Аспарух”, “Плиска”, “Руен”, “Етър”, “Ахелой”, “Искър”, “Чаталджа”, Общинска администрация, Комбинирана сграда/ Здравна служба, Аптека, Магазин/, Младежки дом, СОУ “Кирил и Мет дий”, Детска градина, ЖП Гара, фурна “Съни Мекс”.
На 03.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Завет, улиците: “Освобождение”, “Цар Симеон”, “П. Яворов”, “Кирил и Методий”, “Димитър Полянов”, “Иван Вазов”, “Стара планина”, “Мраморно море”, част от “Лудогорие”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Завет.
В периода 25.06.2020 – 26.06.2020 г., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Кубрат – кв. “Дряново”, с. Медовене, с. Брестовене, с. Острово, с. Савин, с. Севар, с. Сушево, с. Горичево, с. Божурово, с. Юпер, с. Звънарци, с. Сеслав и с. Беловец.
На 26.06.2020 г., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – кв. “Дряново”; ул. “Вит” и ул. “Розова долина”, част от улиците: “А. Стамболийски”, “Борис І” и “Стара планина”; “ОСС” Кубрат; “МБАЛ” Кубрат; “БКС” Кубрат; “Мегапласт Кубрат”; “Зърнени храни Кубрат”; Завод “Гораинвест”; Завод “Хан Кубрат”; Базови станции на мобилните оператори и ПС на “Водоснабдяване Дунав” АД.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Кубрат – улиците: “Ив. Вазов”, “П. Хитов”, “Марица”, “Струма”, “В. Априлов”, “Ст. Караджа” и “Драва”; част от улиците “Цар Освободител”, “Козлодуй”, “Витоша” и “Родопи”.
На 25.06.2020 г., от 14:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат – улиците: “Пирин”, “Добруджа”, “В. Левски”, “Странджа” и “Дунав”; селата: Медовене, Брестовене и Острово.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 17:30 ч. в районите на останалата част на гр. Кубрат.
На 25.06.2020 г., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горичево, с. Божурово, с. Черешово, с. Юпер, с. Звънарци и с. Сеслав; гр. Кубрат – кв. “Дряново”: улиците “Росица”, “Тимок”, “Вихрен”, “Ропотамо”; част от улиците ” Н. Хикмет” и “Родина”; Базови станции на мобилните оператори и ПС на “Водоснабдяване Дунав” АД, намиращи се на територията на посочените селища..
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 15:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Кубрат – ул. “Вит” и ул.”Розова долина”; част от улиците: “А. Стамболийски”, “Борис І” и “Стара планина”; “ОСС-Кубрат”; кв. “Дряново”; “МБАЛ” Кубрат; “БКС”, “Мегапласт Кубрат” и “Зърнени храни Кубрат”; с. Беловец.
На 10.07.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дряновец.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Гецово, гр. Сеново, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори.
На 09.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Самуил, улиците: “Паркова”, “Н. Й. Вапцаров”, “Ком”, “Х. Димитър” № 1, “Д. Дебелянов”, “Осъм”, Маслобойна “ОКТОПОД – С”.
На 09.07.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Гецово: Дълбок сондаж, ПС “Раковски”, ПС “Дряновец 1” и ПС “Дряновец 2” ТКЗС Гецово.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Дряновец, гр. Сеново, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори.
В периода 24.06.2020 – 03.07.2020 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Езерче, улиците: “Абритус”, “Хъшове”, “Преспа”, “Шейново”, “Плиска”, “Дъбрава”, “Д. Дебелянов”. Прекъсванията ще се състоят в делничните дни за посочения период.
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

19 юни, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 01.07.2020 – 17.07.2020 г., от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Исперих, улиците: “Беласица”, “Странджа”, “Добри Чинтулов”, “Скът”, “П. Банков”, “Росица”, “Дунав”, “Места”, “Янтра”, “Вит”, “Панега”, “Тополница”, “Осъм”, “Дибрица”, “Ропотамо”, част от ул. “Лом”, част от ул.”Шести септември”, част от ул. “Ардана”, “Ю. Гагарин”, “Ахинора”, “В. Тинчев”, “Хр. Ботев”, Районен съд Исперих, Кметство Исперих, чужди съоръжения: ТП “САС”, ТП “Сердика”, ТП “Леярна”, ТП “Строителна”, ТП “Оранжерия”, ТП “Болница”, ТП “ЗРЧ”, ТП “Добруджа”, ТП “Багери”. Прекъсванията ще се състоят в делничните дни за посочения период.
На 03.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кривица; с. Самуил, улиците: “Мусала”, “Пробуда”, “Пирин”, “Кавала”, “Средна гора”, “Ивайло”, “Бачо Киро”, “Клисура”, “Х. Димитър”, “Черни връх”, “Струма”, “Огоста”, част от ул. “Цар Калоян”, “Гаврил Генов”, “Средец”, “Хан Аспарух”, “Плиска”, “Руен”, “Етър”, “Ахелой”, “Искър”, “Чаталджа”, Общинска администрация, Комбинирана сграда/ Здравна служба, Аптека, Магазин/, Младежки дом, СОУ “Кирил и Мет дий”, Детска градина, ЖП Гара, фурна “Съни Мекс” .
На 03.07.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, улиците: “Етър”, “Места”, “Янтра”, “Вардар”, “Камчия”, жк “Освобождение” № 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, Бензиностанция, Училище “Н. Икономов”, жк на ул. “Осъм” № 30, Пощенска Банка, магазин “Билла”, Специализирана болница на д-р Керчев, “Темакс България” ЕООД, “Електроресурс” ЕООД, час от ул. “Мачина”, ул. “Добруджа”, ул.”Брегалница”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Разград: Централна част.
На 02.07.2020 г., от 08:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: жк “Лудогорие” № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, склад “Юта”, Гаражи, аптека “Генезис”, бар “Астория“, Цех за мая, Професионална гимназия по икономика, Детска градина №6, ул. “Бели Лом” № 60, 62, 56, 58, хотел “ИнтерРум”, фурна “Лазаров”, “МАРС-7” ООД, “МАГИ-КА” ООД, “ВИТА Медика”, ЕООД , “Бонев” ООД, д-р Петрова, д-р Прокопиева.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Разград: Западните райони.
На 01.07.2020 г., от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сваленик, с. Костанденец, улиците: “Иван Вазов”, “Д. Чинтулов”, “Витоша”, “В. Левски”, “Г. Делчев”, “Л. Гецов”, “Яне Сандански”, “Г. С. Раковски”, “З. Стоянов”, “Хр. Ботев”, “Ал. Стамболийски”, “Рила”, “Хан Омуртаг”, “Сребърна”, “Хърцойска”, “Ален мак”, “Пробуда”, “Хъшове”, “Славяни”, “Индже войвода”, “Крали Марко”, “А. Константинов”, “П. Берон”, “Абритус”, “Освобождение”, “Баба Тонка”, “Райна Княгиня”, ” А.Кънчев”, “Х.Димитър”, “Г. Длбев”, “В. Априлов”, “Хан Аспарух”, “Страхил Войвода”, “Станке Димитров”, “Хан Крум”, “Ивайло”, “Спартак”, “Ресен”, “Опълченска”, “Еделвайс”, “Кокиче”, ПС на “Водоснабдяване”, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Костанденец, гр. Цар Калоян, ПС “Водоснабдяване”, ВЕИ и мобилни оператори.
На 23.06.2020 г., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: Клиенти на ул. “В. Левски”, ул. “Вит”.
На 08.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: фирма “Гранекс”, складове “Холидей” ЕООД, с. Градина, с. Островче, СПА Комплекс Островче, с. Трапище, с. Тръбач, с. Чудомир, с. Сейдол, с. Манастирско, с. Синя вода и Базови станции на мобилни оператори на с. Градина, с. Манастирско, с. Синя вода, с. Островче.
На 02.07.2020 г., от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, улиците: “Каймакчалан”, “Петра”, “Бабуна”, “Проборническа”, “Руен”, “Лозенград”, “Битоля”, “Иглика”, “Китка”, “Петрова нива”, “Чаталджа”, “Перистър” № 1, 2, 4, 23-33, “Априлско въстание” № 17,44, 46, 48, 50, 52, 56, “България” № 27, 29, 50, район на КАТ, Опитно поле, „Социалинвест“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 20:00 ч. в районите на гр. Разград: бул. „Априлско въстание“, ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, Средношколско общежитие, част от ул. “Ив. Вазов”, Спортна зала “Лудогорец”, сграда АПК, ул. “Добровска” № 2, 3,5, 6, 8, Бензиностанция “Ромпетрол”, част от ул. “Кракра”, ул. “Гевгели”, ул. “България” № 17, пл. Ларго, ул. “Н. Й. Вапцаров” № 4, ул. “Варна” № 2, ул. “Житница”, № 1, 2, 3.
„Електроразпределение“ Север АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

17 юни, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 08.07.2020 г., от 14:00 ч. до 20:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: фирма “Гранекс”, складове “Холидей” ЕООД, с. Градина, с. Островче, СПА Комплекс Островче, с. Трапище, с. Тръбач, с. Чудомир, с. Сейдол, с. Манастирско, с. Синя вода и Базови станции на мобилни оператори на с. Градина, с. Манастирско, с. Синя вода, с. Островче.
На 02.07.2020 г., от 14:00 ч. до 20:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, улиците: “Каймакчалан”, “Петра”, “Бабуна”, “Проборническа”, “Руен”, “Лозенград”, “Битоля”, “Иглика”, “Китка”, “Петрова нива”, “Чаталджа”, “Перистър” № 1, 2, 4, 23-33, “Априлско въстание” № 17,44, 46, 48, 50, 52, 56, “България” № 27, 29, 50, район на КАТ, Опитно поле, „Социалинвест“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 20:00 ч. в районите на гр. Разград: бул. „Априлско въстание“, ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, Средношколско общежитие, част от ул. “Ив. Вазов”, Спортна зала “Лудогорец”, сграда АПК, ул. “Добровска” № 2, 3,5, 6, 8, Бензиностанция “Ромпетрол”, част от ул. “Кракра”, ул. “Гевгели”, ул. “България” № 17, пл. Ларго, ул. “Н. Й. Вапцаров” № 4, ул. “Варна” № 2, ул. “Житница”, № 1, 2, 3 .
На 18.06.2020 г., от 14:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград: ТП “АПК”, ТП “Зърнобаза”, ТП “ТКЗС”, ТП “Художници”, ТП “Оранжерии”, ТП “Йотов”, ТП “Персей”, ТП “Булкоп”, ТП “Рока”, ТП “Ник-Транс”, ТП “Логис-Транс”, БКТП “Биовет”, улиците: “Странджа”, “Битоля”, “Лозенград”, “Велес”, “Криволак”, “Люле Бургас”, “Китка”, “Костур”, “Кратово”, “Дойран”, “Бабуна”, “Щип”, “Кресна”, “Каймакчалан”, “Перистър”, “Дъбрава”, “Плиска”, “Мелник”, “Енос”, “Мидия” “Абоба”, “Сребърна”, “Силиврия”, “Полковник Марков”, “Ал. Стамболийски” и всички други абонати на Юг от р. Бели Лом.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

15 юни, 2020 г.

Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 26.06.2020 г., от 14:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат, улиците: “Пирин”, “Добруджа”, “Васил Левски”, “Странджа”, “Дунав”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Кубрат.
На 26.06.2020 г., от 14:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Савин, с. Севар, с. Сушево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 17:30 ч. в районите на гр. Завет: Птицекомбинати на фирма “Авис”.
На 25.06.2020 г., от 14:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Кубрат: Разсадника, с. Медовене, с. Брестовене, с. Острово и ПС “Водоснабдяване Дунав”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Побит камък, с. Топчии, с. Киченица, с. Просторно.
На 23.06.2020 г., от 14:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Острово.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Кубрат: Разсадника, с. Медовене, с. Брестовене и ПС “Водоснабдяване Дунав”.
В периода 15.06.2020 – 17.06.2020 г., от 13:40 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Острово, улиците: “Христо Ботев”, “Пирин”, “Камчия”, “Иван Вазов”, “Беласица”, “Дунав”, “Абритус”, “Васил Левски” ,”Баба Тонка”, част от “Лудогорие”, част от “Хемус”.
На 16.06.2020 г., от 14:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Савин, с. Севар, с. Сушево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Завет, Птицекомбинати на фирма “Авис”.
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

12 юни, 2020 г.

“Електроразпределение Север” АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 29.06.2020 – 10.07.2020 г., от 16:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Исперих.
В периода 22.06.2020 – 23.06.2020 г., от 16:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Свещари, с. Вазово, с. Райнино и с. Иван Шишманово.
В периода 11.06.2020 – 15.06.2020 г., от 16:00 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Свещари, с. Вазово, с. Райнино и с. Иван Шишманово.
“Електроразпределение Север” АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

10 юни, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 18.06.2020 г., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дянково – ТП-1; улиците: “Шейново”, “Царевец”, “Лудогорие”, “Бузлуджа”, “Тракия”, “Славяни”, “Чудомир”, “Хан Кубрат”, “П. Хилендарски”, “Ивайло”, “Марица”, “Гео Милев”, “Огоста”, “Ангел Кънчев”, “Елин Пелин”, “Ген. Гурко”, “8-ми март”, “Струма”, “Тулча”, “Добруджа” и “Кирил и Методий”.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

5 юни, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 16.06.2020 г., от 08:30 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Богданци: ТП “Земеделска кооперация”.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Владимировци, с. Здравец, с. Пчелина, с. Кара Михал, с. Голяма вода, с. Хърсово, с. Ножарево и чужди съоръжения ПС “Фаика”, ТП “ТКЗС Хърсово”, ТП “Мелница”, ТП “Краварник”, ТП “Сушилня Богданци”, ПС “Дълбок сондаж”, ПС “Владимировци”, ВТП “Вивател Владимировци”, ТП “Земеделска кооперация Владимировци”.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61

3 юни, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 11.06.2020 г., от 14:00 ч. до 18:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Благоево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 18:00 ч. в районите на гр. Разград: Пречиствателна станция на „Биовет“, Градска пречиствателна станция, База на „Водстрой“, „Полимекс“, ТП „Осеменителна“, ТП „Дом за стари хора“, ТП „Разсадник“, ПС „Гагарин“, местност Пчелина.
На 16.06.2020 г., от 14:00 ч. до 20:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – улиците: „Симеон“; „Марица“ 1-11; „Хан Крум“; „Хан Омуртаг“; „Арда“ 2; „Искър“; „Витоша“ 2, 3, 5; „Ст. Караджа“ 13, 15, 17; „Проф. Д. Ненов“ 11-20; „Габрово“; „Граф Игнатиев“; „България“ 25, 36, 42, 44, 46, 48; „Бели Лом“ 39, 41; „Габрово“; част от „Ив. Вазов“; Детска ясла „Звездици“, НАП, „Банка ДСК“, Здравна каса, Търговски център; „Алианц България“; бл. „Люлин“ и част от Кооперативен пазар.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14.00 ч. до 20.00 ч. в районите на улиците: „Бели Лом“ 47, 49, 51, 53, 55, 57; „Перистър“ 1; „Грънчарска“ 2, 3, 5; „Трапезица“ 8; Бистро „Металик“, „Сити център“, „Пени маркет“; блокове: „Драва“, „ОСО“, „СМК“, „Тимок“, „Трапезица“, „В. Търново“ 1 и 2; Детска градина 12 и „Семпе 2“.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61


1 юни, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 24.06.2020 г., от 13:30 ч. до 20:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, улиците: „България“ № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23; „Дондуков“; „Иван Вазов“ № 6; „Кубрат“; „Априлско въстание“ № 25, 37; „Н. Вапцаров“ № 17; „Ст. Караджа“ № 7, 9; „Русе“; Битов комбинат; Профсъюзен дом; пл. Момина чешма.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 13:30 ч. до 20:00 ч. в районите на гр. Разград, улиците: „Грънчарска“; „Сливница“; „Морава“; „Марица“ № 13, 15, 49, 50-60; „България“ № 52; „Перистър“ № 3, 6, 7, 13; „Априлско въстание“ №3, 7, 9, 15; „В. Търново“; „Преслав“; „Арда 1“; ВиК административна сграда.
На 23.06.2020 г., от 13:30 ч. до 20:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград, улиците: „Грънчарска“, „Сливница“, „Морава“, „Марица“ № 13, 15, 49, 50-60, „България“ № 52, „Перистър“ № 3, 6, 7, 13, „Априлско въстание“ № 3, 7, 9, 15, „В. Търново“, „Преслав“, „Арда 1“, ВиК административна сграда.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 13:30 ч. до 20:00 ч. в районите на гр. Разград, улиците: „България“ №3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23; „Дондуков“; „Иван Вазов“ № 6; „Кубрат“; „Априлско въстание“ № 25, 37; „Н. Вапцаров“ № 17; „Стефан Караджа“ № 7, 9; „Русе“; Битов комбинат; Профсъюзен дом; жк „Ропотамо“.
На 17.06.2020 г., от 14:00 ч. до 20:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сваленик; с. Костанденец, улиците: „Иван Вазов“, „Д. Чинтулов“, „Витоша“, „В. Левски“, „Г. Делчев“, „Л. Гецов“, „Яне Сандански“, „Г. С. Раковски“, „Захари Стоянов“, „Хр. Ботев“, „Ал. Стамболийски“, „Рила“, „Хан Омуртаг“, „Сребърна“, „Хърцойска“, „Ален мак“, „Пробуда“, „Хъшове“, „Славяни“, „Индже Войвода“, „Крали Марко“, „А. Константинов“, „П. Берон“, „Абритус“, „Освобождение“, „Баба Тонка“, „Райна Княгиня“ , „А. Кънчев“, „Х. Димитър“, „Г. Далбев“, „В. Априлов“, „Хан Аспарух“, „Страхил Войвода“, „Станке Димитров“, „Хан Крум“, „Ивайло“, „Спартак“, „Ресен“, „Опълченска“, „Еделвайс“, „Кокиче“; ПС „Водоснабдяване“; ВЕИ и базови станции на мобилни оператори.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 20:00 ч. в районите на с. Костанденец, гр. Цар Калоян, ПС на „Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори.
На 16.06.2020 г., от 14:00 ч. до 20:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: жк „Освобождение“ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; жк Лудогорие № 4, 5, 0; улиците: „Н. Рилски“, „Ив. Вазов“, „С. Николица“, „6-ти септември“, „ 28 януари“, „В. Левски“, „11 август“, „Вит“, „Осъм“, „Росица“, „Вардър“, „Панега“, „Д. Дечев“, част от „Княз Борис“; Първа Инвестиционна банка, Магазин за авточасти.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14.00 ч. до 20.00 ч. в районите на гр. Разград: В районите на централната част.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61


29 май, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
В периода 08.06.2020 – 19.06.2020 г., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Исперих: ТП „Столетов връх Исперих“, улиците: „Ал. Стамболийски“, „Хан Аспарух“, „Ахинора“, „Столетов връх“, „Алеко Константинов“; БКТП „“Аспарух“, улиците: „Васил Левски“, „Стефан Караджа“, „Александър Стамболийски“.
В периода 08.06.2020 – 19.06.2020 г., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Кубрат: ТП „Родопи“, улиците: „Чавдар Войвода“, „Хан Кубрат“, „Родопи“, „Владая“, „Петко Войвода“, „Паисий Хилендарски“, „Козлодуй“; СТП „Козлодуй“, улиците: „Паисий Хилендарски“, „Козлодуй“, „Драва“; ТП „Янтра“, улиците: „Преслав“, „Осми март“, „Лудогорие“, „Бор“, „Цар Иван Асен II“.
В периода 08.06.2020 – 19.06.2020 г., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Разград: ТП „Люляк“, ул. „Абритус“; ТП „“Каравелов 2“, ул. „Свети Климент“.
В периода 01.06.2020 – 12.06.2020 г., от 13:40 ч. до 17:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенерги , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Острово, улиците: „Христо Ботев“, „Пирин“, „Камчия“, „Иван Вазов“, „Беласица“, „Дунав“, „Абритус“, „Васил Левски“, „Баба Тонка“, част от „Лудогорие“, част от „Хемус“. Прекъсванията ще се състоят в делничните дни за посочения период.
На 11.06.2020 г., от 14:00 ч. до 20:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: улиците: „Бели Лом“ №43, 45, 47, 51, 53, 55, 57; „Перистър 1“; „Грънчарска“; „Трапезица“; „Бистро Металик“; „Странджа“ № 16/Сити център/; блокове: „Драва“; „Аврора“; „ОСО“; „СМК“; „Тимок“; „В. Търново“; № 1,2; „Детска градина 12“; ул. „Априлско въстание“ № 15; ул. „Марица“ № 40, 42, 47.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 20:00 ч. в районите на гр. Разград – централна част.
На 10.06.2020 г., от 14:00 ч. до 20:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: бул. „Априлско въстание“, №4, 21, 23, 25 А,27, 29, 58, 60, 62; ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Ученическо общежитие, ул. „Иван Вазов“ №1-6; Спортна зала „Лудогорец“; Сграда АПК; ул. „Добровска“ № 1-11; Бензиностанция „Ромпетрол“; част от ул. „Кракра“; „Гевгели“; „Дондуков“; „Драма“; „България“ №9, 11, 15, 17; „Хан Кубрат“ №1; пл. „Ларго“ и „Момина чешма“; ул. „Вапцаров“ № 4, 7, 9, 10, 12, 14; ул. „Варна“ №2; ул. „ есен“ № 2-8; жк „Житница“ № 1, 2, 3; бл. Бисер на ул. „Ст. Караджа“; клон на ЦКБ на ул. „Ст. Караджа“ №7 .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 20:00 ч. в районите на гр. Разград: Централна част и улиците: „Каймакчалан“, „Петра“; „Бабуна“; „Поборническа“; „Руен“; „Лозенград“; „Априлско въстание“ № 56; „България“ № 27, 29; КАТ; Опитно поле; Социалинвест.
На 09.06.2020 г., от 14:00 ч. до 20:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: Депо за отпадъци, Вилна зона Разград, МТП „Електра“, МТП „Лъч“, МТП „Светкавица“, с. Недоклан, ПС „Водоснабдяване Недоклан“, с. Ясеновец, МТП „Недоклан 1“, „Недоклан 2“, „Недоклан 3“,“Недоклан 4“,“Недоклан 5“, МТП „Ясеновец 6“ .
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 14:00 ч. до 20:00 ч. в районите на с. Голям извор, с. Самуил, с. Черковна, с. Дянково, ТВ Кула Разград, КОС.
На 01.06.2020 г., от 14:00 ч. до 18:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград: Абонати от ТП „Места“, ул. „Места“.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61


27 май, 2020 г.

„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград уведомява своите клиенти, че:
На 27.05.2020 г., от 14:00 ч. до 14:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Глоджево, с. Каменово, с. Равно, ПС на „Водоснабдяване Дунав“, базови станции на мобилните оператори.
„Електроразпределение Север“ АД, Разпределителен обслужващ център Русе и Разград се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 0700 1 61 61