сряда, 28 юли 2021 г.

Парламентарни избори II 2021

Условия

за публикации/реклама за избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.
във вестник „Екип 7“, издание на Кооперация „Екип 7“ – Разград

Възможности за разполагане на рекламата:

 • за политическа реклама се предлагат разграфените карета съгласно приложената графична схема.
 • реклама в размер над предложените разграфени карета се приема по договаряне, но в рамките на предоставените за целта страници.
 • минимален размер за реклама – 50 кв.см и кратно на този размер за по-големи площи.

Тарифи /всички цени са без ДДС/

 • първа страница – пълноцветен печат: 2.20 лв./кв.см
 • първа страница – пълноцветен печат, до главата на вестника: 2.40 лв.
 • вътрешни страници – пълноцветен печат: 1.27 лв./кв.см
 • вътрешни страници – черно-бял печат: 0.80 лв./кв.см
 • влагане на рекламни материали – цена на 1 брой вложка: 0.06 лв.

Платени публикации

Допустими са само афиширани платени публикации на цена по тарифата за съответната страница.

Плащане

Плащането се извършва предварително, съгласно чл.138 от Изборния кодекс, по банков път или в брой, срещу издадена фактура.

Технически изисквания

 • Размер на колоните: 1 колона – 42.5 мм, 2 колони – 89 мм, 3 колони – 135.5 мм, 4 колони 182 мм, 5 колони 228.5 мм, 6 колони 275 мм.
 • Рекламата се разработва в редакцията и се публикува след одобрение от страна на възложителя или се предоставя в готов вид от възложителя, но в съответствие с техническите изисквания.
 • Рекламата може да бъде изпратена на e-mail: [email protected] или да бъде депозирана и уточнена на място в редакцията. Телефони за връзка: 084 661 619; 084 660 404.
 • Срок за депозиране на реклама: до 12.00 часа в деня преди публикацията – за първа страница, и ден по-рано за вътрешна страница.

Главен редактор:
/Митко Ханчев/