събота, 25 септември 2021 г.

Електронен абонамент

Уважаеми читатели, „Екип 7“ предлага и абонамент за изданието в електронен вид – във формат PDF. Правим го по настояване най-вече на наши читатели от чужбина, следящи сайта ни, в който обаче се качва само част от информационния поток и никакви обяви и реклами. Сега вече всеки абонат ще може да получава вестника в реален вид, страница по страница. Можете да добиете представа като отворите прикачения файл, където сме приложили един брой от „Екип 7“.

Цената за едногодишен абонамент е 40 щатски долара, 35.50 евро или 70 лева.

Парите може да превеждате по следния начин:

  • за чужбина
  • за България: може и чрез PayPal /по описания по-горе начин/, но за предпочитане е чрез банков превод:

    IBAN: BG37 TTBB 9400 1519 0232 12; SWIFT BIC: TTBBBG22; SG
    „Експресбанк – Варна“, клон Разград.

Ако изпратите сумата с превод до „Експресбанк“, трябва да ни уведомите на e-mail: [email protected] и да ни съобщите на какъв електронен адрес да Ви изпращаме вестника във формат PDF.